"Zoisove štipendije","Število prejemnikov","Dijaki","Študenti","Povprečna štipendija (EUR)","Porabljena sredstva (EUR)" "2013","9547","4992","4555","169","19353526,42" "2014","8699","4422","4277","173","18049732,14" "2015","7424","4383","3041","166","14775856,6" "2016","6095","3807","2288","169","12349922,81" "2017","5304","3405","1899","166","10563272,02" "2018","4662","3036","1626","174","9747630,86" "","","","","",""