"Kategorija","Zdravstveni status","Vnos živali iz kategorije","Veterinarsko spričevalo","","Odprema v kategorijo" "","","","Vnos","Odprema","" "I","Uradno prost","I","DA","NE- če gre za odpremo v III ali V","Vse kategorije" "","","","","DA –če gre za odpremo v I, II ali IV","" "II","Program nadzora","I","DA","NE","III in V" "III","Nepoznan","I, II ali III","NE","NE","III in V" "IV","Program izkoreninjenja","I","DA","DA","V" "V","Okužen","Vse kategorije","NE","DA","V"