"Kategorija","Zdravstveni status","Vnos živali iz","Odprema v" "I","Uradno prost bolezni","Kategorije I","Vse kategorije" "II","Program nadzora z namenom pridobivanja statusa prost bolezni","Kategorije I","Kategoriji III in V" "III","Nepoznan status","Kategorije I, II ali III","Kategoriji III in V" "IV","Program izkoreninjenja z namenom pridobivanja statusa prost bolezni","Kategorije I","Kategorijo V" "V","Okužen","Vseh kategorij","Kategorijo V"