Skoči do osrednje vsebine

Zamrznjeni goveji želodci namenjeni za sirjenje mleka v sir za prehrano ljudi, morajo biti v skladu z uvoznimi pogoji, ki so določeni v zakonodaji EU za javno zdravje živali in ljudi.  Proizvodnja sirila iz govejih želodcev mora potekati v obratih, odobrenih v skladu s higienskim paketom EU. Certificiranje, ki se uporabi za take pošiljke, je odvisno od proizvoda, ki se uvaža:

  • Surovi želodci za prehrano ljudi spadajo pod opredelitev pojma »sveže meso« iz Priloge I k Uredbi 853/2004/ES. Podrobneje pa so želodci vključeni v opredelitvi pojma »drobovina« (to je sveže meso, razen mesa trupa, vključno z notranjimi organi in krvjo). Uvozne zahteve za sveže goveje meso, in torej tudi za drobovino goveda (vključno z želodci), so v Uredbi 206/2010/EU. Ta uredba določa uvozne zahteve, seznam odobrenih tretjih držav ter uvozna veterinarska spričevala za zadevne živalske vrste, zajete v tej uredbi. Poleg tega mora sveže meso prihajati iz odobrenega obrata, tretja država izvoznica pa mora imeti uveden načrt nadzora ostankov škodljivih snovi, odobren in uvrščen na seznam iz Sklepa Komisije 2011/163/EU.
  • Obdelani želodci (po postopku kakor je soljenje, segrevanje ali sušenje), izpolnjujejo opredelitev pojma ’Obdelani želodci, mehurji in čreva’ iz Priloge I k Uredbi 853/2004/ES. Uvozne zahteve za take proizvode so določene v Odločbi Komisije 2007/777/ES.

Opomba: Za živalske stranske proizvode, ki so izključeni iz prehrane ljudi, ali z njimi ravnajo v obratih, ki niso v skladu z zahtevami za obrate, ki ravnajo s »hrano«, veljajo določbe iz Uredbe 1069/2009/ES. Taki proizvodi nikakor ne smejo vstopiti nazaj v prehransko verigo, kar vključuje tudi proizvodnjo siriščnih encimov za proizvodnjo sirov.

Pošiljke živil živalskega izvora se lahko uvažajo le preko odobrenih mejnih kontrolnih točk (mejnih veterinarskih postaj, MVP), kjer vsako pošiljko pregleda uradni veterinar MVP.