Skoči do osrednje vsebine

Lesen pakirni material je les ali lesni proizvod, ki je narejen iz neobdelanega lesa in se uporablja v prometu za zaščito, pritrjevanje, podpiranje ali prevažanje blaga ter zajema zlasti palete, podporni les, gajbe, pakirne bloke, kolute, zaboje, tovorne deske in paletne okvirje oziroma les za izdelavo le-teh.

Pogoji za uvoz lesenega pakirnega materiala v EU

Zahteve za vnos lesenega pakirnega materiala v EU Določa Uredba 2016/2031/EU. Pravila za lesen pakirni material v mednarodni trgovini pa določa mednarodni standard za fitosanitarne ukrepe ISPM - 15.

Lesen pakirni material, ki vstopa v EU iz tretjih držav (razen Švice), mora:

  • biti izdelan iz lesa, ki mu je bilo odstranjeno lubje (beljen les),
  • obdelan v skladu z odobrenimi načini obdelave po ISPM - 15,
  • biti uradno označen z oznako ISPM - 15 (žig).

Zahteve ne veljajo za:

  • les, tanjši od 6 mm,
  • lesene proizvode, ki so v celoti izdelani iz predelanega lesa ali izdelani s pomočjo lepila, toplote ali pritiska (npr. iverne plošče, furnir),
  • lesen pakirni material, ki se uporablja v trgovini znotraj EU (razen na nekaterih varovanih območjih, kjer so prisotni nekateri škodljivi organizmi, kot sta borova ogorčica in azijski kozliček).

Podrobnejše informacije o odobrenih načinih obdelave in postopkih označevanja LPM po standardu ISPM - 15.

Poostren nadzor lesenega pakirnega materiala s poreklom iz nekaterih tretjih držav

Določene pošiljke kamna, marmorja, granita, skrilavca kot tudi plošče za tlakovanje, izdelki iz železa in jekla ter drugi proizvodi se iz nekaterih tretjih držav uvažajo na cenenem lesu iglavcev slabe kakovosti, v katerem so bili v preteklih letih prestreženi živi karantenski škodljivi organizmi.

Zato je bil sprejet Izvedbeni Sklep Komisije 2018/1137/EU z dne 10. 8. 2018 o nadzoru, zdravstvenih pregledih rastlin in ukrepih, ki jih je treba sprejeti za lesen pakirni material za prevoz blaga s poreklom iz nekaterih tretjih držav.

Pošiljke določenega blaga iz Kitajske in Belorusije (navedene v Prilogi I Izvedbenega sklepa Komisije 2018/1137/EU), ki se uvažajo v Unijo in so podprte, zaščitene ali se prenašajo z lesenim pakirnim materialom, so predmet rednih zdravstvenih pregledov s katerimi se potrdi, da lesen pakirni material izpolnjuje zahteve po mednarodnem standardu ISPM - 15. Fitosanitarni pregled ob uvozu je opravljen na mejni kontrolni točki pri najmanj 1 % pošiljk določenega blaga iz Kitajske in Belorusije.

Izjeme

Za vnos LPM iz nekaterih tretjih držav so lahko predpisana določena odstopanja:

Uvoz lesenega pakirnega materiala iz lesa iglavcev (Coniferales) v obliki zabojev za strelivo s poreklom iz ZDA je dovoljen, če so izpolnjeni pogoji navedeni v Prilogi I Izvedbenega sklepa 2015/179/EU.

Iskalnik