Skoči do osrednje vsebine

Lesen pakirni material je les ali lesni proizvod, ki je narejen iz neobdelanega lesa in se uporablja v prometu za zaščito, pritrjevanje, podpiranje ali prevažanje blaga ter zajema zlasti palete, podporni les, gajbe, pakirne bloke, kolute, zaboje, tovorne deske in paletne okvirje oziroma les za izdelavo le-teh.

Pogoji za uvoz lesenega pakirnega materiala v EU

Zahteve za vnos lesenega pakirnega materiala v EU Določa Uredba 2016/2031/EU. Pravila za lesen pakirni material v mednarodni trgovini pa določa mednarodni standard za fitosanitarne ukrepe ISPM - 15.

Lesen pakirni material, ki vstopa v EU iz tretjih držav (razen Švice), mora:

  • biti izdelan iz lesa, ki mu je bilo odstranjeno lubje (beljen les),
  • obdelan v skladu z odobrenimi načini obdelave po ISPM - 15,
  • biti uradno označen z oznako ISPM - 15 (žig).

Zahteve ne veljajo za:

  • les, tanjši od 6 mm,
  • lesene proizvode, ki so v celoti izdelani iz predelanega lesa ali izdelani s pomočjo lepila, toplote ali pritiska (npr. iverne plošče, furnir),
  • lesen pakirni material, ki se uporablja v trgovini znotraj EU (razen na nekaterih varovanih območjih, kjer so prisotni nekateri škodljivi organizmi, kot sta borova ogorčica in azijski kozliček).

Podrobnejše informacije o odobrenih načinih obdelave in postopkih označevanja LPM po standardu ISPM - 15.

Izjeme

Za vnos LPM iz nekaterih tretjih držav so lahko predpisana določena odstopanja:

Uvoz lesenega pakirnega materiala iz lesa iglavcev (Coniferales) v obliki zabojev za strelivo s poreklom iz ZDA je dovoljen, če so izpolnjeni pogoji navedeni v Prilogi I Izvedbenega sklepa 2015/179/EU.