Skoči do osrednje vsebine

Skrb za prenos znanj in ukrepov trajnostnega razvoja mest v naš prostor in za uveljavljanje interesov Slovenije in slovenskih mest na mednarodni in EU ravni.

Urbanizacija na svetovni ravni velja za trend, ki je najbolj spremil svet v zadnjih desetletjih. V mestih danes  živi večina svetovnega prebivalstva, mesta so središče gospodarskih, kulturnih in družbenih aktivnosti. Po drugi strani so mesta žarišče okoljskih in socialnih problemov, velik porabnik virov ter izvor večine odpadkov in izpustov toplogrednih plinov. Način kako razvijamo in upravljamo mesta je zato ključen za  trajnostni razvoj in vpliva na kakovost življenja velikega števila ljudi. Zaradi naštetega je trajnostni urbani razvoj aktualna tema na evropski in svetovni ravni in je obravnavan v več pomembnih mednarodnih dokumentih.

11. cilj trajnostnega razvoja: Trajnostna mesta in skupnosti

Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030 (Organizacija združenih narodov, 2015)  izpostavlja pomen ustreznega razvoja mest. Eden od sedemnajstih svetovnih ciljev trajnostnega razvoja je namenjen posebej mestom – Cilj 11: Poskrbeti za odprta, varna, vzdržljiva in trajnostna mesta in naselja.

Habitat - konference OZN

Konferenca Habitat je svetovna konferenca  Organizacije Združenih narodov (OZN) o stanovanjih in trajnostnem urbanem razvoju. Konferenca poteka vsakih dvajset let, prvič so jo organizirali leta 1976 v Vancouvru, drugič leta 1996 v Carigradu in tretjič leta 2016 v Quitu.

Konferenca o stanovanjih in trajnostnem urbanem razvoju - Habitat III, oktobra 2016 v Quitu, je poživila svetovno zavezo za trajnostno urbanizacijo. Na konferenci je bila sprejeta Nova urbana agenda, ki predstavlja skupno vizijo držav članic OZN in politično zavezo za spodbujanje trajnostnega urbanega razvoja po vsem svetu. Agenda je akcijsko usmerjen dokument, ki opredeljuje skupna merila za doseganje trajnostnega urbanega razvoja ter spodbuja ponovni razmislek o tem kako načrtujemo, razvijamo, gradimo in upravljamo mesta ter kako v njih živimo.

Z urbanim razvojem se ukvarja tudi Ekonomska komisija Združenih narodov za Evropo  - UNECE.

Dokumenti

Nova urbana agenda (Habitat III, Združeni narodi, 2016)

Nacionalno poročilo o urbanem razvoju – Habitat III (.pdf, 13MB)/angleški prevod (.pdf, 10,5MB)

Cilji trajnostnega razvoja (Cilj 11: Trajnostna mesta in skupnosti; Združeni narodi, 2015)

Deklaracija o mestih in drugih naseljih v novem tisočletju (Združeni narodi, 2001)

Slovensko nacionalno poročilo o izvajanju Agende Habitat, Istanbul +5 (izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za prostorsko planiranje, 2001)

Vodilna načela za trajnostni razvoj (CEMAT, 2000)

Agenda Habitat in Carigrajska deklaracija o mestih in drugih naseljih (Združeni narodi, 1996)

Carigrajska deklaracija o mestnih in drugih naseljih, II. Svetovna konferenca združenih narodov o mestih in drugih naseljih Carigrad, 3-14. junij 1996, Svetovni zbor mest in lokalnih uprav, Končna deklaracija, Carigrad, 30. – 31. maj 1996 (izdalo Ministrstvo za okolje in prostor,  Urad za prostorsko planiranje RS, 1996)

Svetovni dan urbanizma, Svetovni dan Habitata (Zbornik) (izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostorsko planiranje RS, Urad za prostorsko planiranje RS, 1996)

Povezave

  • UN-HABITAT – Program Združenih narodov za urbane zadeve (ang)
  • Konferenca Združenih narodov o stanovanjih in trajnostnem urbanem razvoju - Habitat III (Quito, Ekvador, oktober 2016)
  • UNECE - Ekonomska komisija Združenih narodov za Evropo
  • Urbanicity – Svetovni portal za urbana vprašanja (ang)