Skoči do osrednje vsebine

Skrb za prenos znanja in ukrepov za trajnostni razvoj mest v naš prostor. Za urbanizacijo na svetovni ravni velja, da je močno spremenila svet v zadnjih desetletjih. V mestih danes živi večina svetovnega prebivalstva, mesta so središče gospodarskih, kulturnih in družbenih aktivnosti.

Po drugi strani so mesta žarišče okoljskih in socialnih težav, velik porabnik virov ter izvor večine odpadkov in izpustov toplogrednih plinov. Način, kako razvijamo in upravljamo mesta, je zato ključen za trajnostni razvoj ter vpliva na kakovost življenja velikega števila ljudi. Zaradi naštetega je trajnostni urbani razvoj aktualna tema na evropski in svetovni ravni ter je obravnavan v več pomembnih mednarodnih dokumentih.

11. cilj trajnostnega razvoja: Trajnostna mesta in skupnosti

Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030 (Organizacija združenih narodov, 2015) poudarja pomen ustreznega razvoja mest. Eden od sedemnajstih svetovnih ciljev trajnostnega razvoja je namenjen posebej mestom, to je cilj 11: Poskrbeti za odprta, varna, vzdržljiva in trajnostna mesta in naselja.

Konference Organizacije Združenih narodov Habitat

Konferenca Habitat je svetovna konferenca Organizacije združenih narodov (OZN) o stanovanjih in trajnostnem urbanem razvoju. Konferenca poteka vsakih dvajset let, prvič so jo organizirali leta 1976 v Vancouvru, drugič leta 1996 v Carigradu in tretjič leta 2016 v Quitu.

Konferenca o stanovanjih in trajnostnem urbanem razvoju, Habitat III, potekala je oktobra 2016 v Quitu, je poživila svetovno zavezo za trajnostno urbanizacijo. Na konferenci je bila sprejeta Nova urbana agenda, ki vsebuje skupno vizijo držav članic OZN in politično zavezo za spodbujanje trajnostnega urbanega razvoja po vsem svetu. Agenda je akcijsko usmerjen dokument, ki opredeljuje skupna merila za doseganje trajnostnega urbanega razvoja ter spodbuja ponovni razmislek o tem, kako načrtujemo, razvijamo, gradimo in upravljamo mesta ter kako v njih živimo.

Z urbanim razvojem se ukvarja tudi Ekonomska komisija Združenih narodov za Evropo (UNECE).