GOV.SI

UNESCO Mladinska platforma

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Januarja 2015 je Društvo za Združene narode za Slovenijo (v nadaljevanju: društvo) prevzelo koordinacijo in izvajanje delovanja UNESCO mladinske platforme (UMP) v sodelovanju oziroma partnerstvu s Slovensko nacionalno komisijo za UNESCO.

Splošni cilj v letu 2019 je krepiti partnerstva po Sloveniji za nadgradnjo pestrega programa iz preteklih šestih let in ga še bolj integrirati v delovanje društva ter njegove prepoznavne aktivnosti.

Ciljna skupina so predvsem mladi do 29. leta starosti.

Spletni medij...

Cilj medija je krepiti raziskovalno novinarstvo med mladimi s poudarkom na vsebinah povezanih z UNESCO. 

Mladi bodo še naprej aktivno vpleteni v razvoj novega medija, in sicer pri pripravi vsebin ter tako aktivno krepili pluralnost medijske krajine v Sloveniji.