"Operator zrakoplova ","CRCO identif. številka ","Identif. operatorja zrakoplova ","2017","2018","2019","2020","2021","2022","2023" "Adria Airways d.o.o. ","129","200332","38891","38891","38391","38891","38035","37180","36324"