"Operator zrakoplova ","CRCO. identif. številka ","Identif. operatorja zrakoplova ","2013","2014","2015","2016" "Adria Airways d.o.o. ","129","200332","38891","38891","38891","38891"