"Stopnja tajnosti Slovenija","Stopnja tajnosti NATO" "","" "INTERNO"," NATO RESTRICTED" "","" "ZAUPNO","NATO CONFIDENTIAL" "","" "TAJNO","NATO SECRET" "","" "STROGO TAJNO","COSMIC TOP SECRET"