"Naziv kazalnika","2015","2016","2017","2018" "Povprečno mesečno število koristnikov študentske prehrane","51006","47533","44928","43119" "Sredstva izplačana za subvencionirano študentsko prehrano (v evrih)","12979789,04","12538041,08","11693053,64","11553308,59" "Število ponudnikov","","","","" "ŠOU v Ljubljani","308","333","271","316" "ŠOU v Mariboru","207","224","170","197" "ŠOU na Primorskem","60","60","41","50" "Višina subvencije","2,63","2,63","2,63","2,63"