Skoči do osrednje vsebine

Programi psihosocialne pomoči za otroke, mladostnike in njihove družine

Programi psihosocialne pomoči otrokom, mladostnikom oziroma njihovim družinam, so namenjeni izboljšanju medsebojnih odnosov ter zmanjševanju čustvenih stisk otrok in mladostnikov. Vsebine programov so namenjene učenju otrok, mladostnikov in njihovih družinskih članov učinkovite komunikacije, izboljšanja odnosov in pozitivne navezanosti v družini, izboljšanju socialne kompetence otrok in mladostnikov, izboljšanju sposobnosti obvladovanja čustev, gradnji pozitivne samopodobe, preventivnemu učenju reševanja problemov, zmanjševanju vedenjskih in čustvenih težav ter učenju zmanjšanja čustvenih stisk.

Cilj izvajanja programov je:

 • zagotavljanje svetovanja otrokom, mladostnikom, mladostnicam oziroma članom njihove družine
  glede učinkovite komunikacije;
 • izboljšanje odnosov in vzpostavitev varnejše navezanost v družini;
 • izboljšanje socialnih kompetenc otrok, mladostnikov in mladostnic;
 • izboljšanje sposobnosti obvladovanja čustev, gradnja pozitivne samopodobe, preventivnega učenja
  reševanja raznovrstnih problemov otrok, mladostnikov in mladostnic z namenom zmanjševanja
  vedenjskih in čustvenih težav.

Vrste programov:

 • Program 1 je program individualnega svetovanja in delavnic za ciljne skupine. Vsebine posameznih
  delavnic se vežejo na potrebe vključenih uporabnikov.
 • Program 2 je program, ki se izvaja na način sklopov delavnic z vnaprej pripravljenimi vsebinami.

Programi psihosocialne pomoči svoje storitve ponujajo brezplačno.

Seznam izvajalcev Programov individualnega svetovanja in dela v skupinah:

 • Obrazec za poročanje izvajalcev Programov (individualno svetovanje in delo v skupinah) psihosocialne pomoči otrokom mladostnicam, mladostnikom oziroma njihovim družinam

  Program 1: Obrazec za poročanje izvajalcev vsebin programov psihosocialne pomoči otrokom mladostnikom, mladostnicam oziroma njihovim družinam - Zaključno finančno poročilo
  Obrazci, prijavnice | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 • Obrazec za poročanje izvajalcev Programov (sklopi delavnic) psihosocialne pomoči otrokom mladostnicam, mladostnikom oziroma njihovim družinam

  Program 2: Obrazec za poročanje izvajalcev vsebin programov psihosocialne pomoči otrokom mladostnicam, mladostnikom oziroma njihovim družinam - Zaključno finačno poročilo
  Obrazci, prijavnice | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti