Skoči do osrednje vsebine

Program za šolanje nevarnih psov

Če nevaren pes ponovno ugrizne, pri čemer poškodba ni posebno huda telesna poškodba, je zanj predpisano obvezno šolanje, ki mora biti izvedeno v šestih mesecih od dogodka oziroma do dopolnjenega drugega leta starosti, če gre za mladega psa. Takega šolanja se morata udeležiti pes in njegov lastnik oziroma skrbnik po programu, ki je odobren s strani UVHVVR.

Prešolanje nevarnih psov

Prešolanje nevarnih psov poteka po programu, ki je odobren s strani UVHVVR. Uspešnost opravljenega šolanja psa preveri komisija, ki jo imenuje izvajalec programa šolanja. Lastnik psa pa je dolžan dokazilo o uspešno opravljenem šolanju predložiti pristojni veterinarski organizaciji, ki ta podatek vnese v CRPsi. Šolanje psa je obvezno tudi za psa, ki živi ali bo živel v istem okolju kot lastnik, ki je že posedoval psa, pa je bil pes usmrčen zaradi povzročitve smrti ali posebno hude telesne poškodbe. Če pes ne opravi predpisanega šolanja ali je šolanje neuspešno, uradni veterinar odredi usmrtitev takega psa.

Vloga za odobritev programa

Vloga za odobritev programa naj vsebuje:

  • Navedbo izvajalca oziroma izvajalcev šolanja in dokazila o njihovih izkušnjah s področja poznavanja vedenja, vzreje oziroma šolanja psov
  • Program prešolanja s teoretičnim in praktičnim delom in okvirnim časovnim razporedom.
  • Sestavo komisije, ki bo preverjala uspešnost prešolanja
  • Morebitno literaturo za udeležence
  • Potrdilo o plačilu upravne takse (tarifna št. 1 in 3)

Seznam odobrenih programov za šolanje nevarnih psov

Iskalnik