Skoči do osrednje vsebine

Priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja

Priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja je postopek, v katerem se na podlagi v tujini opravljenega izobraževanja odloči o posameznikovi pravici do prijave in obravnave v postopkih za nadaljevanje izobraževanja na izobraževalnih institucijah v Republiki Sloveniji.

Na visokošolskih študijskih programih se vloga poda z elektronsko prijavo za vpis, izpolnjeno v eVŠ, ki v prijavi vsebuje tudi vlogo za priznavanje izobraževanja.

Pristojnost

Na podlagi Zakona o vrednotenju in priznavanju izobraževanja so za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja pristojne izobraževalne institucije, razen osnovnih šol.

Naloge izobraževalne institucije v zvezi s priznavanjem izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja:

  • imenovanje pooblaščene osebe, ki bo vodila postopke,
  • obveščanje ENIC-NARIC centra o imenovanju pooblaščene osebe,
  • vodenje upravnih postopkov priznavanja izobraževanja,
  • vodenje javnih evidenc izdanih odločb na prvi in drugi stopnji.

ENIC-NARIC center je v pomoč izobraževalnim institucijam pripravil Informacije o državah in primerljivosti tujega izobraževanja s slovenskim izobraževanjem, s katerimi si lahko izobraževalne institucije pomagajo pri prepoznavanju nekaterih tujih šolskih sistemov in njihovih listin o izobraževanju.

Storitve

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Evropski priročnik o priznavanju izobraževanja za visokošolske institucije

Ocenjevalcem kvalifikacij in zaposlenim v vpisnih službah v visokošolskih institucijah je za izvajanje priznavanja izobraževanja v skladu z Lizbonsko konvencijo o priznavanju visokošolskih kvalifikacij v evropski regiji, v pomoč Evropski priročnik.

Namenjen je predvsem priznavanju izobraževanja za dostop do nadaljevanja izobraževanja na visokošolskih institucijah. Zaposlene v vpisnih službah in ocenjevalce kvalifikacij priročnik vodi skozi vse postopke priznavanja na institucionalni ravni, posamezne faze v postopku pa dopolnjuje s primeri in priporočili.

ENIC-NARIC center Slovenije je pripravil neuradni prevod omenjenega priročnika v slovenski jezik.

Gradivo za pooblaščene osebe

Iskalnik