GOV.SI

Prenehanje državljanstva

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Prenehanje državljanstva Republike Slovenije je mogoče z odpustom ali z odrekom.

Državljanstvo Republike Slovenije preneha z odpustom, če za to zaprosite, in:

- ste dopolnili 18 let,

- dejansko živite v tujini,

- ni ovir zaradi vojaške dolžnosti,

- ste poravnali vse davčne in preživninske obveznosti iz zakonske zveze in iz razmerja med starši in otroki do oseb, ki živijo v Sloveniji,

- zoper vas v Sloveniji ne teče kazenski postopek za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, če pa ste bili v Sloveniji obsojeni na zaporno kazen, da ste kazen prestali,

- že imate ali dokažete, da boste sprejeti v tuje državljanstvo.

Otroku do dopolnjenega 18. leta preneha državljanstvo Republike Slovenije na prošnjo obeh staršev, ki jima je državljanstvo prenehalo z odpustom, ali je državljanstvo Republike Slovenije prenehalo na ta način enemu od njiju, drugi pa nima državljanstva Republike Slovenije.

Če starši živijo ločeno, otroku preneha državljanstvo Republike Slovenije z odpustom na zahtevo tistega roditelja, pri katerem otrok živi oziroma kateremu je dodeljen v varstvo in vzgojo, in tudi sam prosi za odpust iz državljanstva Republike Slovenije. Prav tako preneha v primeru, da je roditelj, pri katerem otrok živi, tujec. V obeh primerih je potrebno soglasje drugega roditelja. Če drugi roditelj ne soglaša z odpustom otroka iz državljanstva Republike Slovenije, otrok dobi odpust, če zaradi koristi otroka k njegovemu odpustu poda soglasje ministrstvo, pristojno za družino in socialne zadeve. Soglasje je treba priložiti prošnji za odpust otroka iz državljanstva Republike Slovenije.

Zaradi popolne posvojitve preneha državljanstvo Republike Slovenije z odpustom posvojencu, mlajšemu od 18 let, če za to zaprosi posvojitelj, ki je tujec ali posvojitelj, ki prosi za odpust iz državljanstva Republike Slovenije.

Prošnja za odpust iz državljanstva Republike Slovenije se vloži osebno pri diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini ali na upravni enoti.

Polnoletni državljani Republike Slovenije, rojeni v tujini in tam tudi živijo s tujim državljanstvom, se lahko do dopolnjenega 25. leta starosti odrečete državljanstvu Republike Slovenije. Osebno morate podati pisno izjavo pri diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini ali na eni od upravnih enot v Sloveniji.