Skoči do osrednje vsebine

Podpora je namenjena za reševanje težav sektorja in ohranitvi te proizvodnje v Sloveniji.

Kdo so upravičenci?

Upravičenci so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki:

  • izvajajo kmetijsko dejavnost;
  • ugotovljena upravičena površina kmetijskega gospodarstva znaša najmanj 1 ha ali manj kot 1 ha, skupni znesek plačil, ki naj bi mu bil odobren, pa znaša najmanj 100 EUR;
  • imajo bika ali vola, starega več kot devet mesecev: ta bik ali vol mora biti prisoten na kmetiji več kot šest mesecev, do 1. januarja v letu oddaje zahtevka ni presegel starosti treh let, v celotnem svojem življenju pa mora biti pravilno in pravočasno označen, registriran ter voden v Centralnem registru govedi (CRG).

Višina podpore

Za podporo za rejo govedi so namenjeni 3 % sredstev nacionalne ovojnice za neposredna plačila (v letu 2019 to znaša 4,028 mio EUR). Višina podpore na žival se izračuna tako, da se ta letna sredstva deli s številom upravičenih živali v posameznem letu.

Posamezno govedo je upravičeno do podpore samo enkrat v življenju. To podporo v primeru izpolnjevanja pogojev na dveh kmetijah pridobi kmetija, ki je redila bika ali vola, ko je bil mlajši.

Obdobje obvezne reje

Bik ali vol, upravičen do podpore, mora biti prisoten na kmetiji do 31. oktobra tekočega leta več kot šest mesecev, kar se šteje za obdobje obvezne reje. V primeru paše na planini, na skupnem pašniku ali odhoda na sejem ali razstavo in je premik pravočasno sporočen v CRG, se to šteje kot izpolnjevanje obdobja obvezne reje.