Skoči do osrednje vsebine

S to shemo se kmetijskim gospodarstvom nadomestijo dodatni stroški in izpad dohodka zaradi težjih pogojev kmetovanja ter posledično pomaga k večji konkurenčnosti kmetij.

Upravičenci, pogoji in zahteve

Nosilec kmetijskega gospodarstva je lahko upravičen do plačila za upravičene kmetijske površine, ki:

  • imajo na ravni GERK po podatkih, ki se vodijo v registru kmetijskih gospodarstev, določen povprečen nagib najmanj 35 % do 50 % oziroma povprečen nagib najmanj 50 %;
  • so v skladu z zakonom o kmetijstvu v gorskem območju;
  • so za tekoče leto podlaga za aktiviranje (izplačilo) njegovih plačilnih pravic.

Višina podpore

Plačilo se dodeli za kmetijske površine na gorskem območju z nagibom od najmanj 35 % do 50 % in z nagibom najmanj 50 %, kar pomeni, da obstajata za namen te sheme dve regiji in za vsako regijo finančna ovojnica.

Za novo shemo je za leto 2019 namenjenih 1,58 % nacionalne zgornje meje za neposredna plačila (2,12 mio EUR).

Za regijo I "nagib od najmanj 35 % do 50 %" je na voljo 1,1376 % letne nacionalne ovojnice za neposredna plačila oziroma 72 % letne ovojnice za plačilo za območja z naravnimi omejitvami.

Za regijo II "najmanj 50 % nagib" je na voljo 0,442399 % nacionalne ovojnice za neposredna plačila oziroma 28 % letne ovojnice za plačilo za območja z naravnimi omejitvami.

Tako je za kmetijske površine z nagibom od najmanj 35 % do 50 % predvidena okvirna višina podpore na hektar 50 EUR in za kmetijske površine z nagibom najmanj 50 % 100 EUR na hektar, vendar sta omenjena zneska podpore višja ali nižja, odvisno od števila upravičenih hektarjev za posamezno regijo.

Vpliv plačila PONO na plačilo OMD

Plačilo za območja z naravnimi omejitvami (PONO) vpliva na plačilo za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (OMD) le v primeru, ko seštevek PONO plačila (preračunanega na vse površine kmetijskih zemljišč zadevnega kmetijskega gospodarstva) in plačila OMD preseže maksimalno plačilo za ukrep OMD oziroma preseže največje možno plačilo OMD v gorskem območju, ki znaša 450 EUR/ha.

V tem primeru je plačilo OMD enako vrednosti razlike med zgornjim pragom in plačilom PONO.