Skoči do osrednje vsebine

Orjaški vodni polži (lat. Pomacea spp.)

Orjaški vodni polži so lahko zelo škodljivi za gojene rastlinske vrste kot tudi za rastlinske vrste močvirnih ekosistemov. Polži se lahko na nova območja vnašajo s pošiljkami vodnih rastlin in živih tropskih rib, namenjenih za akvarije, možen pa je tudi vnos z vodnimi rastlinami v prtljagi potnikov. Na vodnih rastlinah ali ribah se lahko polži prenesejo v razvojnih stadijih jajčec ali mladih polžev.

Rod Pomacea (Perry) obsega prek 100 vrst sladkovodnih polžev, ki delajo škodo na vodnih rastlinah.

V Evropski uniji je bil polž iz rodu  Pomacea v naravnem okolju prvič najden leta 2009 v Španiji.  Zaradi nevarnosti, ki jo za kmetijstvo in okolje predstavljajo polži iz rodu Pomacea, je Evropska komisija novembra 2012 sprejela Izvedbeni sklep št. 2012/697/ES glede ukrepov za preprečevanje vnosa rodu Pomacea (Perry) v Unijo in njegovega širjenja znotraj Unije. Razen iz Španije iz drugih držav EU ne poročajo o najdbah orjaških vodnih polžev.

V Sloveniji orjaški vodni polž ni navzoč, kar je potrjeno z večletnimi programi preiskav.

Polži živijo v plitvinah stoječih ali počasi tekočih vodah, kot so močvirja, barja, namakalni kanali, potoki, ribniki ter v plitvinah jezer in rek. V naravnem okolju, ugodnem za njihov razvoj, so lahko zelo škodljivi tako za gojene rastlinske vrste kot tudi za rastlinske vrste močvirnih ekosistemov.  Izmed številnih gostiteljskih vrst iz 27 botaničnih družinah, se v Sloveniji pojavljajo Sagittaria latifolia, Lactuca sativa, Ceratophyllum demersum, Myriophyllum spicatum, Zea mays, Typha latifolia in navadni rogolist.

Polži iz rodu Pomacea se lahko na nova območja vnašajo s pošiljkami vodnih rastlin in živih tropskih rib, namenjenih za akvarije, možen pa je tudi vnos z vodnimi rastlinami v prtljagi potnikov. Na vodnih rastlinah ali ribah se lahko polži prenesejo v razvojnih stadijih jajčec ali mladih polžev. Visoko tveganje za vnos predstavljajo vodne rastline, ki so namenjene za prodajo za sajenje v akvarije ali pa za prehranske namene. Na teh rastlinah bi namreč lahko bila jajčeca ali mladi polži. Polži se lahko širijo tudi s kmetijsko mehanizacijo, prenesejo pa se lahko tudi na plovilih, na primer na čolnih po vodnih kanalih.

Zakonodaja EU

Uredba (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, spremembi uredb (EU) št. 228/2013, (EU) št. 652/2014 in (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 69/464/EGS, 74/647/EGS, 93/85/EGS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES in 2007/33/ES

Izvedbeni sklep 2012/697/ES z dne 8. novembra 2012 glede ukrepov za preprečevanje vnosa rodu Pomacea (Perry) v Unijo in njegovega širjenja znotraj Unije (UL L 311, 10. november 2012)