Skoči do osrednje vsebine

Reguliran poklic oziroma regulirana poklicna dejavnost je tisti poklic oziroma poklicna dejavnost, katerih opravljanje je omejeno s posebnimi pogoji (naprimer zdravnik, učitelj, arhitekt in ostali). Za opravljanje reguliranih poklicev je treba izpolnjevati določene zakonske pogoje, ki lahko zajemajo tudi posebne poklicne kvalifikacije (naprimer strokovne izpite, pripravništvo, pridobitev dovoljenj, določeno obdobje delovnih izkušenj in ostalo). Vsaka država članica ima nacionalni seznam reguliranih poklicev, ki je javno dostopen.

Vse regulirane poklice in poklicne dejavnosti v Republiki Sloveniji lahko najdete v Evidenci reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji.

Vsem osebam, ki želijo v Republiki Sloveniji opravljati reguliran poklic, svetujemo, da najprej stopijo v stik z organom, pristojnim za posamezen poklic, ki je lahko ministrstvo, strokovna zbornica ali druga organizacija, ki določa, na kakšen način se lahko opravlja poklic v Sloveniji. Omenjeni organi so navedeni v Evidenci reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji. Pri pristojnem organu boste dobili podrobnejše informacije in navodila, kaj morate storiti in kateri postopki so potrebni.

Najpogostejše je povpraševanje po opravljanju poklicev na področju zdravstva (kot so zdravnik, medicinska sestra in zdravstveni tehnik), v zvezi s tem se obrnite na Ministrstvo za zdravje.

ENIC-NARIC center

ENIC-NARIC center pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport lahko v postopku vrednotenja izobraževanja izda mnenje o zaključenem izobraževanju, ki je del formalnega šolskega sistema posamezne države.

Na organu, ki regulira posamezni poklic, boste izvedeli, ali je potrebna izdaja mnenja ENIC-NARIC centra za postopek opravljanja reguliranega poklica. Imetnik listine lahko za izdajo mnenja o svojem izobraževanju zaprosi naš center v postopku vrednotenja izobraževanja.

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Iskalnik