GOV.SI

Reguliran poklic oziroma regulirana poklicna dejavnost je tisti poklic oziroma poklicna dejavnost, katerih opravljanje je omejeno s posebnimi pogoji (npr. zdravnik, učitelj, arhitekt,...) Za opravljanje reguliranih poklicev je potrebno izpolnjevati določene zakonske pogoje, ki lahko zajemajo tudi posebne poklicne kvalifikacije (npr. strokovne izpite, pripravništvo, pridobitev dovoljenj, določeno obdobje delovnih izkušenj,...). Vsaka država članica ima nacionalni seznam reguliranih poklicev, ki je javno dostopen.

Vse regulirane poklice in poklicne dejavnosti v Republiki Sloveniji lahko najdete v Evidenci reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji.

Vsem osebam, ki v Republiki Sloveniji želijo opravljati reguliran poklic, svetujemo, da najprej kontaktirajo pristojni organ za posamezen poklic, ki je lahko ministrstvo, strokovna zbornica ali druga organizacija, ki določa, na kakšen način se lahko opravlja poklic v Sloveniji. Pristojni organ za posamezen poklic je naveden v Evidenci reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji. Pri pristojnem organu boste dobili podrobnejše informacije in navodila, kaj morate storiti in kateri postopki so potrebni.

Najpogostejša so povpraševanja po opravljanju poklicev na področju zdravstva (kot so zdravnik, medicinska sestra, zdravstveni tehnik ...), pri tem kontaktirajte Ministrstvo za zdravje.

ENIC-NARIC center pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport lahko v postopku vrednotenja izobraževanja izda mnenje o zaključenem izobraževanju, ki je del formalnega šolskega sistema posamezne države.

Pristojni organ, ki regulira posamezen poklic, vam bo podal informacijo, ali je izdaja mnenja s strani ENIC-NARIC centra za postopek opravljanja reguliranega poklica potrebna. Imetnik listine lahko za izdajo mnenja o njegovem izobraževanju zaprosi na obrazcu V.