GOV.SI

Onesnaženost zraka in podnebne spremembe

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Izboljšanje kakovosti zraka pomaga pri blaženju podnebnih sprememb

Onesnaženost zraka je tesno povezana s podnebnimi spremembami. Glavni viri emisij CO2 - pridobivanje in zgorevanje fosilnih goriv - niso le ključni dejavniki podnebnih sprememb, ampak tudi pomembni viri onesnaževal zraka. Poleg CO2 je še veliko drugih plinov in trdnih spojin, t. i. kratkoživih podnebnih onesnaževal (SLCP = Short-Lived Climate Pollutants), ki vplivajo na količino sončne energije (vključno s toploto), ki jo Zemlja obdrži, in količino, ki jo oddaja nazaj v vesolje. Ta kratkoživa podnebna onesnaževala so večinoma glavna onesnaževala zraka, kot so ozon, metan, delci in dušikov oksid.

Črni ogljik in metan sta med najpomembnejšimi dejavniki globalnega segrevanja po CO2. Črni ogljik, ki je ena izmed sestavin drobnih delcev in posledica nepopolnega zgorevanja goriv, absorbira sončno in infrardeče sevanje v ozračju in tako prispeva k segrevanju ozračja.

Izboljšanje kakovosti zraka pomaga pri blaženju podnebnih sprememb. Ukrepi za zmanjšanje izpustov črnega ogljika, ozona in predhodnikov ozona koristijo tako zdravju ljudi kot tudi podnebju.