"Priporočila po resorjih","Stalna naloga","Realizirano","Delno realizirano","Nerealizirano","Zavrnitev realizacije zaradi nestrinjanja","Skupno število" "MDDSZ","1","2","5","4","3","15" "MF","","","1","2","1","4" "MIZŠ","","","3","1","","4" "MJU","2","","1","","1","4" "MK","","","","1","1","2" "MNZ","6","1","1","1","1","10" "MOP","","","2","6","1","9" "MORS","1","","","","","1" "MP","8","5","3","2","","18" "MZ","1","1","2","4","1","9" "MZI","1","","1","","","2" "MZZ","1","","","","","1" "UVN","","","","3","","3" "Vlada RS","","1","","","","1" "Skupno število priporočil","21","10","19","24","9","83"