Skoči do osrednje vsebine

Nadzor na področju veterinarskih zdravil

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin opravlja nadzor nad prometom z zdravili pri trgovcih z zdravili na debelo, v specializiranih prodajalnah in veterinarskih organizacijah, nad izdajo zdravil za uporabo v veterinarski medicini v lekarnah in nad internetno prodajo veterinarskih zdravil. Preverjamo tudi uporabo zdravil na kmetijskih gospodarstvih, kjer redijo živali za proizvodnjo živil.

Pogostnost in vsebina nadzora na področju veterinarskih zdravil

Nadzor na področju veterinarskih zdravil izvajajo uradni veterinarji na podlagi letnega plana Uprave. Pogostnost pregledov se določa na podlagi ocene tveganja oziroma na podlagi analize zbranih podatkov. Pomemben vir informacij za načrtovanje nadzora so letna poročila veletrgovcev o prometu zdravil.

Pri nadzoru trgovcih z zdravili na debelo preverjamo vir dobaviteljev, sledljivost zdravil po proizvajalčevi serijski številki ter distribucijo na maloprodajna mesta.

V lekarnah preverjamo izdajo zdravil na recept, predvsem pravilnost recepta ter vodenje evidenc in hranjenje zdravil.

Nadzor nad prometom zdravil v veterinarskih organizacijah vključuje primerjavo podatkov v pregledanih rejah glede uporabe protimikrobnih zdravil, primerjave evidenc, uporabe zdravil ob storitvah, ravnanje z odpadnimi zdravili in uporabe smernic preudarne rabe protimikrobnih zdravil,…

Na kmetijskih gospodarstvih je poseben poudarek namenjen vodenju dnevnika veterinarskih posegov ter upoštevanju karence in navodil veterinarja. 

Živalski vrt in kmetijske trgovine ter mešalnice medicirane krme so lahko tudi predmet nadzora.