"Dejavnost","Odstotek","","" "Glasbena (vokalna in instrumentalna)","38 %","","" "Folklorna in kulturna dediščina","17 %","","" "Gledališka in lutkovna","12 %","","" "Likovna","6 %","","" "Plesna","4 %","","" "Literarna","4 %","","" "Filmska","1 %","","" "Večzvrstna in druga","17 %","",""