Skoči do osrednje vsebine

Klicni center za informacije o koronavirusu

Pravno obvestilo glede obdelave osebnih podatkov

Urad Vlade RS za komuniciranje bo osebne podatke (telefonska številka, e-naslov klicatelja), prejete od klicatelja v klicni center za nudenje informacij v zvezi s koronavirusom, za namen sporočanja oziroma pošiljanja odgovora na vprašanje slednjega, obdeloval skladno z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov in Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (GDPR). Urad bo osebne podatke klicateljev obdeloval le za namen odgovarjanja na prejeta vprašanja klicateljev, na podlagi opravljanja naloge v javnem interesu (točka e prvega odstavka člena 6 GDPR), hranjeni bodo toliko časa, kot bo potrebno za sporočanje oziroma pošiljanje odgovora na postavljeno vprašanje. Pravico do dostopa, popravka ali izbrisa, omejitve obdelave, pravico do ugovora obdelavi, pravico do prenosljivosti podatkov ter podrobnosti o vložitve pritožbe pri nadzornem organu pa lahko posameznik uveljavlja s pisno zahtevo na e-naslov Urada: gp.ukom@gov.si ali na e-naslov pooblaščene osebe naročnika za varstvo podatkov: dpo.ukom@gov.si. Osebni podatki ne bodo uporabljeni za avtomatizirano sprejemanje odločitev niti za oblikovanje profilov, hkrati pa ne bodo preneseni ne v tretjo državo, ne v mednarodno organizacijo.

Iskalnik