Skoči do osrednje vsebine

Koronavirus: Ukrepi za zajezitev širjenja

Slovenija pozorno spremlja dogajanje v svetu ter soseščini in odločno ukrepa za zajezitev širjenja koronavirusa.

Razglasitev epidemije

Slovenija je 12. marca 2020 ob 18. uri na podlagi 7. člena zakona o nalezljivih boleznih zaradi naraščanja števila primerov okužb s koronavirusom razglasila epidemijo. Odredba o razglasitvi epidemije velja od 18. ure. Aktiviran je tudi državni načrt. Podlaga za razglasitev epidemije je strokovno mnenje NIJZ. S tem sledimo včerajšnji razglasitvi pandemije Svetovne zdravstvene organizacije.

Razmere v Sloveniji in svetu natančno spremlja tudi Sekretariat Sveta za nacionalno varnost

Ministrstvo za zdravje, Vlada RS in drugi pristojni organi javnost sproti obveščajo o razvoju dogodkov na spletnih straneh in družbenih omrežjih (Twitter Vlada RS, Facebook Vlada RS).

Na brezplačni telefonski številki 080 1404 (iz tujine: +386 1 478 7550) lahko dobite informacije vsak dan med 8. in 20. uro. Klicateljem na vprašanja odgovarjajo študentje višjih letnikov Medicinske fakultete pod mentorstvom ustreznih strokovnih služb / strokovnjakov.

Ukrepi, namenjeni omejevanju socialnih stikov

Ključni preventivni ukrep za zajezitev širjenja koronavirusa je omejevanje socialnih stikov, zato:

        !! Od 30. marca 2020 lahko nakup v času od 8.00 do 10.00 ure opravijo izključno ranljive skupine (npr. invalidi, nosečnice). Upokojenci                lahko opravijo nakup samo v tem času. !!

Ukrepi na področju zdravstva

Slovenija je bila ena prvih evropskih držav, ki je kmalu po izbruhu okužb na Kitajskem vzpostavila testiranje za potrditev virusa. NIJZ je za zdravstveno osebje in epidemiologe pripravil natančna navodila za ravnanje.

Pripravljena in objavljena so bila navodila za epidemiološko spremljanje obolelih in spremljanje oseb, ki so bile v stiku z osebo s potrjeno okužbo. Vsi javni zdravstveni zavodi so dobili tudi navodila za obravnavo oseb s sumom na nov koronavirus v osnovnem zdravstvenem varstvu in v bolnišnicah.

Bolnike z boleznijo Covid-19 zaenkrat sprejema infekcijska klinika v Ljubljani, v primeru povečanega števila bolnikov jih bodo sprejemale tudi regionalne bolnišnice, ki se na to že pripravljajo. Vzpostavljen je tudi že izolacijski center Slovenske vojske. 

Širjenju koronavirusu je prilagojeno delovanje vseh zdravstvenih ustanov na vseh ravneh. Za vsak obisk zdravstvenih domov na primarni ravni se je treba napovedati po telefonu. Odpovedana je večina nenujnih in preventivnih pregledov, predvsem pa v vseh zdravstvenih ustanovah velja prepoved obiskov. Zdravstveni delavci pa imajo prepoved potovanj v tujino, omejena pa jim je tudi pravica do dopusta in stavke

Od 14. marca od 8. ure dalje so določene najvišje dovoljene cene varovalne, zaščitne in druge zdravstvene opreme.

Ukrepi v vzgojno-izobraževalnih ustanovah

S ponedeljkom, 16. marcem, so vse vzgojno-izobraževalne ustanove v Sloveniji zaprte, z izjemo zavodov za delo z mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. Pristojno ministrstvo je vodstvom osnovnih in srednjih šol posredovalo priporočila za izvajanje izobraževanja na daljavo in navodila glede varstva otrok

Prepovedano je organizirano skupinsko varstvo otrok, zato je predsednik vlade Janez Janša je županje in župane pozval, naj svojim občanom pomagajo pri organizaciji individualnega varstva otrok na domu.

Za vprašanja glede preventivnih ukrepov, povezanih s koronavirusom, je ravnateljem, učiteljem, staršem in otrokom na voljo poseben e-poštni naslov vprasanja.mizs@gov.si

Ukrepi v delovnih okoljih

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve objavilo pojasnila in priporočila delodajalcem glede odrejanja dela na domu in drugega dela v primeru izjemnih okoliščin, ko je ogroženo življenje in zdravje ljudi ali premoženje delodajalca.

Delodajalci imajo v tem primeru možnost odrediti drugo vrsto in/ali kraj opravljanja dela brez soglasja delavca, a le za čas trajanja izjemnih okoliščin. Na kaj morajo biti delodajalci pozorni pri tem, zlasti z vidika zagotavljanja ustreznega urejanja razmerja v odnosu z delavcem, je pojasnjeno v priloženi datoteki. Zapisana so tudi pojasnila glede splošne ureditve odrejanja dela na domu in drugega dela ter dodatne informacije Zavoda za zdravstveno zavarovanje, ki se nanašajo na nadomestilo zaradi odsotnosti z dela.

Vlada Republike Slovenije je določila besedilo Predloga Zakona o interventnem ukrepu delnega povračila nadomestila plače in ga pošlje v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije po nujnem postopku. Izbruh okužb z virusom SARS-CoV-2 ob koncu leta 2019 na Kitajskem se je februarja 2020 razširil tudi na območje držav Evropske unije, že na začetku zlasti v države, na katere meji Republika Slovenija. Posledice se močno odražajo tudi v gospodarski aktivnosti v Sloveniji, zlasti v panogah turizma, gostinstva, trgovine in v predelovalnih dejavnostih, v katerih se bo hkrati zmanjšala potreba po delavcih, zato je treba sprejeti nadaljnje ukrepe, s katerimi se bo olajšal položaj gospodarstva in obenem zaščitil položaj zaposlenih.

Ukrepi v upravnih enotah in pravosodju

Delovanje upravnih enot je do nadaljnjega omejeno na opravljanje nujnih nalog. Zato se na upravnih enotah do preklica uvajajo naslednji ukrepi:

  • za obisk upravne enote se mora stranka predhodno naročiti po telefonu oziroma elektronsko preko elektronskih sporočil na e-naslov upravne enote, ali preko navadne pošte;
  • stranke se sprejema samo za najnujnejše primere;
  • vloge strank, razen v nujnih primerih, do preklica upravna enota sprejema zgolj v elektronski obliki ali po navadni pošti;
  • sklepanje zakonskih ali partnerskih zvez se do preklica ne izvaja.

Prilagojeno je tudi delovanje sodišč in notarskih pisarn

Ukrepi v domovih za ostarele

Zaradi naraščajočega števila okuženih s koronavirusom v Sloveniji in zaradi varovanja zdravja stanovalcev je v domovih za starejše uvedena popolna prepoved obiskov. Ustrezno ukrepanje je primarna skrb, naloga in obveza vseh izvajalcev storitev za starejše s ciljem zaščite zdravja uporabnikov storitev.

Omejitev obiskov v zaporih

Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij je o preventivnih ukrepih in protokolih ravnanja obvestila svoje zaposlene in zaprte osebe. Do nadaljnjega v zaporih velja omejitev obiskov skupin v zavodih (npr. obiski študentov), nenujni zdravstveni pregledi zaprtih oseb bodo v skladu z možnostmi prestavljeni. V zavodih v bližini meje z Italijo veljajo omejitve obiskov na eno zdravo osebo, povsod pa velja prošnja svojcem, naj ne prihajajo na obisk, če imajo bolezenske znake.

Priporočila potnikom

Države zaradi omejevanja širjenja koronavirusa omejujejo prehode meja. Po Evropi in drugih državah sveta je okrnjen tako letalski kot potniški in železniški promet, zato so vsa potovanja v tujino odsvetovana. Če pa ste se pravkar vrnili iz tujine oz. poti v tujino ne morete prestaviti ali odpovedati, upoštevajte priporočene preventivne ukrepe

Državni načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh

Ne glede na pojav koronavirusa ima država izdelan državni načrt za pojav nalezljivih bolezni, ki pomeni veliko grožnjo javnemu zdravju. Državni načrt vsebuje natančne protokole ukrepanja in je namenjen utečenemu delovanju vseh ključnih deležnikov na državni ravni. 

Državni načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh se praviloma aktivira, ko je razglašena epidemija oziroma pandemija nalezljive bolezni pri ljudeh na območju RS ali delu RS in je treba poleg služb v zdravstveni dejavnosti in drugih služb uporabiti tudi sile in sredstva za zaščito, reševanje in pomoč.

Ko se aktivira Državni načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh, so aktivirani tudi regijski načrti zaščite in reševanja ali posamezni deli občinskih načrtov zaščite in reševanja na ogroženem oziroma okuženem območju, kjer je prišlo do pojava epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh.

Predlog za aktiviranje Državnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh poda minister za zdravje, odločitev o aktiviranju Državnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh pa sprejme poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije.

Iskalnik