Skoči do osrednje vsebine

Koronavirus: Simptomi okužbe in zdravljenje

Ker gre za nov virus, natančnih informacij o poteku bolezni še ni. Dosedanji podatki kažejo, da obolenje v 80 odstotkih poteka v lažji obliki, pri približno 20 odstotkih obolelih pa v težji. Smrtnost, ki jo povzroča virus, je po dosedanjih podatkih približno 2 odstotna. Večina umrlih je bila starejših in so imeli pridružene kronične bolezni.

Bolezen se kaže s slabim počutjem, utrujenostjo, nahodom, vročino, kašljem in pri težjih oblikah z občutkom pomanjkanja zraka. Za težji potek je značilna pljučnica. 

Okužbe z novim koronavirusom ne moremo razlikovati od drugih povzročiteljev akutnih okužb dihal, vključno s pljučnicami, samo na podlagi poteka bolezni in bolnikovih težav. Za potrditev ali izključitev je potrebno mikrobiološko testiranje.

Točna inkubacijska doba še ni znana. 

Covid-2019 se med ljudmi širi kapljično - s kapljicami sline ob kihanju in kašljanju. To pomeni, da je za prenos potreben tesnejši stik z bolnikom, manjši od 1,5 metra. Za zdaj še ni zanesljivih dokazov, da bi se z novim koronavirusom okužili ob stiku z onesnaženimi površinami.

Prav tako ni dokazov, da bi se virus prenašal po zraku (aerosolno).

Zato pri preprečevanju okužbe s koronavirusom veljajo enaka načela preventive kot pri preprečevanju drugih nalezljivih bolezni, ki povzročajo okužbe dihal. Najbolj učinkovita sta vsakodnevna preventivna ukrepa: redno umivanje rok z vodo in milom ter higiena kašlja.

Testiranje

Testiranje se v Sloveniji izvaja le pri ljudeh z znaki okužbe (vročina, kašelj ali občutek pomanjkanja zraka), ki so v 14 dneh pred začetkom bolezni:

  • potovali na območja izbruha oziroma prišli s teh območij,
  • bili v tesnem stiku z osebo s potrjeno okužbo (npr. živijo v skupnem gospodinjstvu, opravljajo delo v istem prostoru, so obiskali bolnika v bolnišnici ipd.)

V državi je vzpostavljenih 16 vstopnih točk za odvzem brisa (zdravstveni domovi Murska Sobota, Maribor, Slovenj Gradec, Koper, Ljubljana, Postojna, Kočevje, Velenje, Trbovlje, Brežice, Novo Mesto, Jesenice, Kranj, Nova Gorica in Tolmin, splošna bolnišnica Celje in bolnišnica Šempeter), kjer pa osebe s sumom na okužbo s koronavirusom obravnavajo le na podlagi napotitve osebnega ali dežurnega zdravnika. 

Bolnikov prvi kontakt tako še vedno ostaja izbrani osebni zdravnik oz. urgentna služba, če osebni zdravnik ni dosegljiv. 

Bolnik s sumom na okužbo s koronavirusom torej najprej telefonira svojemu osebnemu zdravniku. Ta bo po pogovoru z bolnikom in posvetu z lokalnim epidemiologom ocenil, ali je sum upravičen ali ne. Če bo ocenil, da je sum upravičen, bo bolniku prek telefona sporočil, na katero od 16. točk za odvzem brisa naj gre. 

Kako poteka testiranje vzorcev brisov

Vzorce odvzamejo zdravniki, ki obravnavajo bolnika. Zdravniki določijo, komu in kako ga bodo vzeli. Ko je vzorec vzet, ga ustrezno zapakiranega (dvojna embalaža) in dokumentiranega v laboratorij dostavijo reševalci oziroma kurirji.

V laboratoriju vzorce in dokumentacijo ustrezno označimo (oštevilčimo) in vnesemo v laboratorijski informacijski sistem. Ob prevzemu zaprtih vzorcev so laboratorijski delavci zaščiteni z laboratorijskimi oblačili (halja) in rokavicami za enkratno uporabo.

Zaprte vzorce prenesejo v komoro za varno biološko delo stopnje varnosti BSL-2. V komori, ki z zračnim tokom (posebnim načinom filtriranja zraka) in s stekleno pregrado ščiti laboratorijskega delavca, vzorce odpremo in jih pripravimo za ekstrakcijo RNK (virusna dednina). Priprava vzorca vsebuje postopek, ki inaktivira viruse in virusi po tem niso več kužni.

Ekstrahirana RNK se analizira v postopku verižne reakcije s polimerazo v realnem času. Uporabljajo se ustrezne pozitivne in negativne kontrole (neinfektivni delci virusa ali inaktiviran virus), kar pomeni, da se ob vsakem testu posebej preveri, ali metoda pravilno deluje.

Rezultat laboratorij sporoči zdravniku, ki je osebo obravnaval in koordinacijski laboratorijski skupini. Za hujše primere (za bolnika, ki je v intenzivni negi, resneje prizadet ali hospitaliziran bolnik) so rezultati na voljo v štirih urah. Sicer je lahko čas do rezultata daljši, saj ni mogoče procesirati vsakega vzorca posebej, ko pride v laboratorij. Rezultate dvakrat dnevno sporočamo tudi ministrstvu za zdravje.

Zdravljenje

Pri okužbi s koronavirusom se zdravijo le simptomi, saj zdravila ali cepiva za zdaj še ni. Bolniku se z zdravili poskušajo lajšati težave (npr. zbijanje vročine), ob težjem poteku bolezni pa z mehaničnim predihavanjem, dodajanjem kisika in nadomeščanjem tekočine tudi okrepiti delovanje pljuč. 

Iskalnik