Skoči do osrednje vsebine

Zaradi epidemije COVID-19 je ovirano tudi poslovanje državnih organov. Objavljamo nekatera ključna obvestila, navodila in priporočila, kako v času epidemije organizirati delo zaposlenih v državnih organih, pa tudi v občinah, tako glede odrejanja dela na domu, čakanja na domu, pravic in obveznosti zaposlenih, kot tudi glede zagotavljanja IT podpore pri delu na domu (oddaljen dostop, videokonference in drugo). Trenutne razmere zahtevajo odgovorno in tvorno sodelovanje med vsemi organi državne uprave.

Usmeritve organom glede organizacije dela, izplačila plač in dodatkov

V pomoč predstojnikom organov pri organiziranju dela v času ukrepov, povezanih z obvladovanjem posledic epidemije Covid-19, organizirati delo, smo na Ministrstvu za javno upravo (Direktorat za javni sektor) pripravili usmeritve in priporočila glede organizacije dela ter urejanja pravic in obveznosti javnih uslužbencev v državnih organih in tudi v občinah.

Pripravili smo mnenja in pojasnila, za nekatere primere pa tudi vzorce sklepov, glede:

 • odrejanja dela na domu, opravljanju drugega ali manj zahtevnega dela, čakanja na domu in izrabi dopusta (mnenja in pojasnila so objavljena na strani Uslužbenski sistem),
 • izplačila plač, nadomestila plač in dodatkov v primerih dela na domu, čakanja na domu, dodatnih obremenitvah (mnenja in pojasnila so objavljena na strani Plačni sistem) in
 • upravičenosti do solidarnostne pomoči (mnenja in pojasnila so objavljena na strani Povračila stroškov in drugi osebni prejemki).

Zagotavljanje dela na domu, področje informatike

Ministrstvo za javno upravo (Direktorat za informacijsko družbo in informatiko) v nastalih razmerah izvaja le nujne naloge in skrbi za nemoteno delovanje kritičnih storitev, ki so pomembne za izvajanje ključnih funkcij države. Vse ukrepe izvajamo za zagotavljanje delovanja informacijskega sistema državne uprave ter ohranjanje kapacitet upravljanja v nastalih razmerah.

Oddaljen dostop

Za zaposlene v državni upravi zagotavljamo oddaljen dostop (ISL dostop) za delo na domu. Dovoljenje za ISL dostop lahko dobi zaposleni v državni upravi, na podlagi odobrene vloge za oddaljen dostop. Zaradi omejenih kadrovskih virov naj organi pripravijo prioritetne sezname zaposlenih, ki jim bodo omogočili delo na domu, pri čemer vsak organ upošteva področja, ki so pomembna za njegovo delovanje (vodstvo, kadrovsko področje, finančno področje, glavna pisarna, ključna vsebinska področja in druga).

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za javno upravo

Uporaba videokonferenčnega sistema

Za lažje delo v nastalih razmerah smo zagotovili možnost uporabe:

 • videokonferenčnega sistema WebEx v neomejenih količinah, za celotno državno upravo, za obdobje treh mesecev,
 • ter orodje MS Teams za on-line konferenčne klice, za organe, ki so bili migrirani na centralno infrastrukturo Ministrstva za javno upravo.

Videokonferenčni sistem WebEx omogoča nemoteno izvajanje sestankov med zaposlenimi na različnih lokacijah in na domu, MS Teams pa izvedbo sestankov preko videokonference, uporabo klepetov, hkratno varno urejanje datotek, dodajanje zapiskov, spletnih mest in aplikacij.

Kako uporabljati Webex­_v02 – video vodič

Seznam organov, ki lahko uporabljajo orodje MS Teams

Geodetska uprava (Generalni urad), Služba Vlade za oskrbo in integracijo migrantov, Urad Vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu, Urad za nadzor proračuna, Urad za preprečevanje pranja denarja, Uprava za jedrsko varnost, Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za pravosodje, Urad za probacije, Upravne enote (razen UE Ljubljana), Ministrstvo za kulturo, Inšpektorat za kulturo in medije, Ministrstvo za zdravje, Uprava za varstvo pred sevanji, Urad za kemikalije.

IT podpora delu na domu

Izvajanje podpore uporabnikom

Na posameznih lokacijah organov bomo izvajali le nujno podporo pri delovanju računalniške opreme, večino zadev pa bomo reševali preko oddaljenega dostopa. Ob obisku uslužbenca, ki bo izvajal podporo na vaši lokaciji, morate zagotoviti ustrezno oziroma varno delovno okolje, in sicer:

 • prostor naj bo primerno prezračen,
 • periferna računalniška oprema (miška, tipkovnica) naj bo razkužena,
 • oseba, ki rabi podporo, naj upošteva priporočila higiene kašlja in primerne razdalje.

Vsem zaposlenim priporočamo, da redno vzdržujejo higieno pri uporabi računalniške opreme, še posebno tam, kjer je možnost, da jo uporablja več ljudi. Tipkovnica in miška sta najbolj izpostavljena dela in zato lahko tihi prenašalec bolezni. Poskrbite za ustrezno higieno.

Dodeljevanje prenosnih računalnikov za delo od doma

Trenutne razmere v svetu vplivajo tudi na rok dobave prenosnih računalnikov, ki v tem trenutku znaša najmanj 90 dni, tako da v tem trenutku novih prenosnih računalnikov ne moremo zagotoviti. Pozivamo organe, da tudi sami optimalno prerazporedijo že dodeljene prenosne računalnike med zaposlene, ki bodo delali od doma.

Izvajanje migracij na centralno infrastrukturo in nameščanje novih informacijskih sistemov

Zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 do nadaljnjega ne izvajamo migracij delovnih postaj organov na centralno infrastrukturo. Do nadaljnjega na Državni računalniški oblak ne nameščamo aplikacij, ki niso nujne za delovanje organov. Nameščanje novih informacijskih sistemov bomo prilagajali trenutnim razmeram. Zagotavljali bomo podporo vsem ključnim informacijskim sistemom.

Zagotavljanje informacijske varnost pri delu na domu

Obstoječe in nove uporabnike opozarjamo, da je tudi v nastalih razmerah, ko je uporaba IKT opreme za oddaljen dostop povečana, nujno izvajati vse potrebne ukrepe za zagotavljanje informacijske varnosti. Skladno z Uredbo o informacijski varnosti je uporaba službeno dodeljenih prenosnikov namenjena le za službeno rabo. Vsi uporabniki oddaljenega dostopa morajo upoštevati naslednje varnostne zahteve:

 • Naprav ni dovoljeno priklapljati v omrežja, kjer upravljavec tega omrežja ni zaupanja vreden (WIFI kavarn, hotelov, velja tako doma kot, še bolj, v tujini). Priporočamo uporabo omrežij v lastnem upravljanju (hišni priključek) ali javna telekomunikacijska omrežja (LTE – hot spot preko mobilnega telefona).
 • Službenih prenosnikov ni dovoljeno posojati tretjim osebam (tudi v prijateljskem družinskem okolju).
 • Pri delu preko oddaljenega dostopa je potrebno upoštevati varnostna priporočila, kot so onemogočanje gledanje preko rame, zapuščanje naprave brez nadzora, pozornost pri prejemanju nenavadnih sporočil in previdnost pri obiskovanju spletišč.
 • Seje dostopa preko ISL do službene delovne postaje ni dovoljeno posojati tretjim osebam (tudi v prijateljskem družinskem okolju).

Javno naročanje v času epidemije

Na posebni podstrani portala eJN (Elektronsko javno naročanje) objavljamo vse informacije in obvestila v zvezi z javnim naročanjem in nujnimi javnimi naročili v času epidemije. Vsebino redno posodabljamo.

Prav tako, kljub nastalim razmeram in spremenjenemu načinu poslovanja, Direktorat za javno naročanje nemoteno izvaja svetovanje prek telefona ali elektronske pošte.

Iskalnik