Skoči do osrednje vsebine

Priporočila za vzgojo in izobraževanje

V šolskem letu 2022/2023 se bo pouk izvajal v šolah na običajen način. Ker je virus SARS CoV-2 med nami, je pomembno, da upoštevamo osnovne higienske ukrepe in priporočila za preprečevanje njegovega prenosa in širjenja ter ukrepe za samozaščitno vedenje. Vrsta in intenzivnost ukrepov se izvajata glede na epidemiološko situacijo.

Samotestiranje učencev in dijakov

Samotestiranje učencev in dijakov se izvaja v domačem okolju in je prostovoljno. Izvajanje samotestiranje se priporoča o pojavu simptomov, značilnih za Covid-19 oz. po stiku z okuženo osebo.

Za izvedbo prostovoljnega testiranja je učencu/dijaku zagotovljenih 10 testov na mesec. Testi se bodo prevzeli v lekarni na osnovi kartice zdravstvenega zavarovanja. Če je oseba tujec in nima kartice zdravstvenega zavarovanja, bo teste prevzel s potrdilom o vpisu oziroma vključenosti v vzgojno-izobraževalni zavod in osebnega dokumenta.

Testi bodo na voljo učencem in dijakom od 29. avgusta 2022 v lekarnah. Ob tem prosimo, da se najprej uporabi v lanskem šolskem letu prevzete teste.

Higienski in organizacijski ukrepi

Priporočila higienskih in organizacijskih ukrepov za preprečevanje širjenja SARS-CoV-2 navajajo, da so ukrepi za preprečevanje prenosa in širjenja SARS-CoV-2 glede na epidemiološko situacijo predvideni v dveh fazah:

  • v fazi 1, ko prevladuje različica SARS-CoV-2, ki se hitro širi v vseh skupinah prebivalstva in pri večini obolelih ne povzroča težjega poteka, ki zahteva bolnišnično zdravljenje, je ključno izvajanje osnovnih higienskih ukrepov, prezračevanje, samotestiranje obolelih in izločitev iz kolektiva, samozaščitno vedenje, spodbujanje k pravilnemu izvajanju higienskih ukrepov, zlasti učenje pravilne higiene rok in higiene kašlja;

  • v fazi 2, ko se epidemiološka situacija slabša in prevladuje različica SARS-CoV-2, ki se hitro širi in povzroča težje potekajoče oblike covid-19 v tako visokem deležu, da bi brez dodatnih javno-zdravstvenih ukrepov nastopila preobremenitev zdravstvenega sistema, ob doslednem izvajanju osnovnih ukrepov izvajamo dodatne ukrepe: obdobno samotestiranje oseb brez simptomov, intenziviranje čiščenja/razkuževanja ter vrsto drugih ukrepov, s katerimi izvajalci glede na možnosti povečujejo fizično razdaljo in zmanjšujejo število stikov med udeleženci.

Navodila vzgojno-izobraževalnim zavodom ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2

Navodila se nanašajo na vse zavode na predšolski, osnovnošolski in srednješolski ravni, vključno z domovi za učence s posebnimi potrebami in dijaškimi domovi

Navodila opredeljujejo postopanje vodstva zavodov ob:

  • sumu okužbe s SARS-CoV-2 in
  • potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2.

V skladu s strokovnimi izhodišči NIJZ naj se učenci/dijaki prostovoljno testirajo s testi HAG za samotestiranje za potrebe izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa, pri čemer se samotestiranje praviloma opravi v domačem okolju oziroma v vzgojno-izobraževalnem zavodu, če gre za učence/dijake, ki tam bivajo.

Zavod bo obvestil starše otrok, učencev in dijakov, ki so bili v stiku z obolelim s potrjeno okužbo s SARS CoV-2. Kontakti obolelih bodo spremljali svoje zdravstveno stanje in v primeru pojava simptomov/znakov okužbe s SARS-CoV-2 ostali doma.