Skoči do osrednje vsebine

Priporočila za študijsko leto 2022/2023

Študijsko leto 2022/2023 se začenja v predavalnicah in v laboratorijih. Za zagotavljanje varnega izobraževalnega okolja v novem študijskem letu je pomembno, da študenti v študijskem prostoru upoštevate priporočene higienski ukrepe in priporočila za preprečevanje prenosa in širjenja okužbe.

Ostani doma

Visokošolski zavod naj obiskujejo le zdravi študenti.

Samotestiranje

Vsem študentom je zagotovljenih 10 brezplačnih testov na mesec za prostovoljno samotestiranje, ki jih lahko pridobijo v lekarni, na osnovi kartice zdravstvenega zavarovanja, potrdila o šolanju in osebnega dokumenta. Tuji študentje lahko teste prevzamejo s potrdilom o vpisu oziroma vključenosti v vzgojno-izobraževalni zavod in osebnim dokumentom. Testi za samotestiranje so v lekarnah že na voljo. Prosimo vas, da najprej uporabite teste, ki ste jih prevzeli v lanskem študijskem letu, v kolikor razpolagate z njimi.

Samotestiranje študentk in študentov je predvideno:

  • v primeru razvoja simptomov, značilnih za okužbo s SARS-CoV-2 ali
  • stika z okuženo osebo s SARS-CoV-2.

V primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju, nemudoma pokličite izbranega osebnega zdravnika, v primeru njegove odsotnosti pa kontaktno covid točko zdravstvenega doma za čimprejšnjo potrditveno testiranje. Na izvid potrditvenega testa počakate v samoizolaciji. V tem času ne zapuščajte doma, omejite stike z ostalimi osebami in dosledno upoštevajte priporočila za preprečevanje širjenja bolezni. V primeru, da je tudi potrditveni test pozitiven, obvestite izbranega osebnega zdravnika in se v nadaljevanju ravnajte po njegovih navodilih.

Študente vljudno prosimo, da o pozitivnem rezultatu potrditvenega testa obvestite visokošolski zavod, ki ga obiskujete, da lahko izvedejo ustrezne ukrepe za omejitev nadaljnjega širjenja okužbe.

V primeru negativnega rezultata testa pri samotestiranju ni nadaljnjih ukrepov. V primeru, da ima študent simptome, o nadaljnji diagnostiki odloča izbrani osebni zdravnik.

Uporaba aplikacije #OstaniZdrav

Priporočamo uporabo aplikacije #OstaniZdrav, s katero so uporabniki na varen in anonimen način opozorjeni, da so bili v stiku z osebo s potrjeno okužbo z virusom SARS-CoV-2.

Posebej želimo izpostaviti dodatno funkcionalnost aplikacije #OstaniZdrav »check-in«, ki omogoča, da lahko študent v primeru potrjene okužbe z virusom SARS-CoV-2 (z vnosom TAN kode v aplikacijo) anonimno obvesti stike, s katerimi je bil istočasno (ali do 30 minut pozneje) v skupnem prostoru ali predavalnici.

Vsak študent/obiskovalec/zaposleni skenira QR kodo, ki je objavljena na vidnem mestu (pred vhodom, na tabli pred začetkom predavanja, na ekranih ali na mobilnih telefonih). To stori z uporabo funkcionalnosti aplikacije »check-in«. V aplikaciji se nato izpiše čas trajanja izobraževanja (predavanja, vaje, izpit, seminarji itd.), ki je določen s strani ustvarjalca QR kode. Če študent z dogodka odide predčasno, se lahko odjavi s klikom na »Odjavi se«, sicer pa je samodejno odjavljen ob izteku časa trajanja dogodka. V primeru, da študent na dogodku ostane dlje, je potrebno QR kodo ponovno skenirati.

V primeru, da aplikacija študenta opozarja na večje tveganje (rdeče obarvano opozorilo), se ta še naprej lahko udeležuje študijskih obveznosti, ob tem pa v čim večji možni meri upošteva priporočila, izpisana v aplikaciji.