Skoči do osrednje vsebine

Vlada že izvaja interventne ukrepe za blažitev posledic epidemije in ukrepov za zajezitev širjenja. Pomemben vpliv na delovanje gospodarstva ima predvsem uveljavitev odloka, s katerim je začasno prepovedana ponudbo ter prodajo blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije. Zato so prve intervencije usmerjene prav v omilitev posledic tega nujnega odloka.

Tu so objavljeni ukrepi sprejeti pred uveljavitvijo prvega paketa ukrepov za omilitev posledic epidemije. Ukrepi sprejeti kasneje so tukaj in tukaj.

Sprejeti ukrepi

Pravnim in fizičnim osebam možnost odloga plačevanja posojil za 12 mesecev

Z uveljavitvijo zakona o interventnem ukrepu odloga plačil obveznosti kreditojemalcev bodo lahko banke in hranilnice za obdobje 12 mesecev odložile plačilo posojil širokemu krogu upravičencev - gospodarske družbe, samostojni podjetniki, kmetje, društva, zadruge in ustanove, pa tudi samozaposleni in fizične osebe, če so državljani Slovenije. Subjektom, ki jim je bilo z odlokom onemogočeno poslovanje, morajo banke to obvezno odobriti.

Zakon o interventnem ukrepu na področju plač in prispevkov

Država bo pomagala delodajalcem, ki zaradi pandemije koronavirusa ne morejo zagotavljati dela vsaj 30 odstotkom zaposlenim hkrati in jih bodo napotili na začasno čakanje na delo.

Delavci bodo v času čakanja, ki bo lahko trajalo največ tri mesece, prejemali 80 odstotkov nadomestila plače, ki znaša povprečje plač v zadnjih treh mesecih, nadomestilo bo v celoti krila država.

Do 80 odstotkov nadomestila plače bodo upravičeni tudi delavci, ki bodo morali biti po odločbi ministra za zdravje v karanteni, bo pa v tem primeru plačilo v celoti krila država.

Zakon vključuje samozaposlene ter jim omogoča odlog plačila socialnih prispevkov za april, maj in junij letos za dve leti. Odložene prispevke bodo dolžni poravnati najpozneje do 31. marca 2022.

Prilagoditve pri opravljanju dela

V okviru zakona o delovnih razmerjih je delodajalcem omogočena tudi določena fleksibilnost pri opravljanju dela; delovne procese lahko organizirajo kot delo na domu.

Tabelarni pregled odsotnosti in višine nadomestil

Situacija Plača/Nadomestilo Plačnik
Zdravi delavec, ki po dogovoru z delodajalcem preventivno ostane doma 100 % plača delodajalec
Zdravi delavec, ki mu delodajalec iz poslovnih razlogov odredi čakanje na domu nadomestilo v višini 80 % plače zadnjih treh mesecev in ne manjše kot minimalna plača država povrne 80 % izplačanega nadomestila (bruto1) oziroma 100 % nadomestila plače *
Zdravi delavec, ki mu delodajalec zaradi izjemnih okoliščin odredi delo na domu ali drugo delo 100 % plača delodajalec
Zdravi delavec v karanteni, ki dela na domu 100 % plača delodajalec
Zdravi delavec v karanteni, ki svojega dela ne more opravljati na domu nadomestilo v višini 80 % plače zadnjih treh mesecev in ne manjše kot minimalna plača ** država povrne izplačano nadomestilo plače
Zdravi delavec v karanteni zaradi stika z okuženo osebo na delovnem mestu, ki dela ne more opravljati na domu 100 % nadomestilo plače država povrne izplačano nadomestilo plače
Zboleli in potrjeno okuženi delavec 90 % bolniško nadomestilo prvih 90 dni, nato 100 % od prvega dne v breme ZZZS
Delavec, ki bo ostal doma zaradi varstva otrok (višja sila zaradi obveznosti varstva) nadomestilo v višini 80 % plače zadnjih treh mesecev in ne manjše kot minimalna plača ** država povrne izplačano nadomestilo plače

Kreditne linije

Država bo likvidnostne težave podjetij reševala skupaj s SID banko, in sicer v obliki novih oziroma dopolnjenih ukrepov v skupni višini približno 200 milijonov evrov in v okviru obstoječih 600 milijonov evrov za posredno financiranje podjetij preko bank.

Skupaj z Slovenskim podjetniškim skladom ministrstvo za gospodarstvo pripravlja še ukrepe za mikro, mala in srednje velika podjetja v skupni okvirni višini 115 milijonov evrov. Ta sredstva bodo na trgu na voljo od 20. marca dalje.

Regionalni razvojni sklad Ribnica bo medtem podjetjem omogočil, da bodo držaje kredite zamenjala za cenejše in dolgoročnejše.

Podjetja v težavah

Za posojila ima gospodarsko ministrstvo trenutno na voljo šest milijonov evrov, v dogovoru z ministrstvom za finance pa bi lahko po potrebi aktivirali še za okoli 20 milijonov evrov poroštvenega potenciala.

Ukrepi na davčnem področju

Za pomoč podjetjem in samozaposlenim je bilo sprejetih precej ukrepov na davčnem področju. Določeni so v:

Podrobneje so predstavljeni na straneh Finančne uprave Republike Slovenije.                                                     

Podaljšani roki za predložitev dokumentacije

Z uveljavitvijo zakona o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju imajo zavezanci več časa za predložitev davčnih obračunov in oddajo letnih poročil. Namesto do 31. marca bodo morali davčne obračune akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti in davčne obračune davka od dohodkov pravnih oseb za lani oddati najpozneje do 31. maja. Posledično se bo za mesec dni zamaknil skrajni rok za sestavo informativnega izračuna dohodnine za leto 2019. Na konec maja bo prestavljen tudi rok za oddajo letnih poročil za leto 2019 Ajpesu.

Promocija turizma

Slovenska turistična organizacija se je na trenutne nestabilne gospodarske razmere v turizmu odzvala s spremembo aktualnih javnih razpisov in s prilagoditvijo aktivnosti na emitivnih trgih slovenskega turizma.

Pomoč na področju internacionalizacije

Gospodarsko ministrstvo zmanjšanje negativnih vplivov načrtuje tudi s pomočjo delnega povračila stroškov, ki jih imajo mala in srednja podjetja zaradi načrtovane udeležbe na sejmih v tujini ali drugem mednarodnem dogodku, ki ga je organizator odpovedal zaradi koronavirusa. Prav tako bo pokrit strošek udeležbe na virtualnem sejmu.

Gospodarsko ministrstvo pripravlja dodatne ukrepe za pomoč gospodarstvu, med drugim trenutno v sodelovanju s finančnim ministrstvom usklajuje rešitve, s katerimi bi podjetjem kompenzirali trenutni izpad prihodkov, je povedal državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Simon Zajc. Dejal je tudi, da že pripravljajo ukrepe za zagon gospodarstva potem, ko bo zdravstvena kriza mimo.