Skoči do osrednje vsebine

Tretji paket ukrepov za omilitev posledic epidemije (#PKP3)

Tudi tretji paket, enako kot prvi in drugi paket ukrepov za omilitev posledic epidemije, omogoča še več možnosti za zagotavljanje likvidnosti gospodarstva in pomoč državljanom.

Za zagon novih naložb v gospodarstvu

S tretjim paketom vlada, med drugim, tako likvidnostno pomoč podjetjem zagotavlja z omogočanjem ugodnih in hitrih posojil v višini od pet do 50 tisoč evrov pri slovenskem podjetniškem skladu (deset milijonov evrov) ter pri slovenskem razvojnem regionalnem skladu (14,4 milijona evrov), hkrati pa jo nadgrajuje s pospeševanjem investicij.

Vlada precej pozornosti namenja tudi pomoči gospodarstvu, da zažene nove naložbe, s čimer bi poleg gradbenega sektorja obudili tudi preostale storitvene dejavnosti. Tako je bil hkrati s tretjim paketom protikoronskih ukrepov sprejet tudi interventni zakon za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID-19, na podlagi česar bo vlada določila seznam ključnih investicij, vrednih za 500 milijonov evrov ter zagotovila, da čim prej stečejo in pomagajo zagnati gospodarstvo.

Prav tako vlada za investicije, začete do 30. junija 2021, uvaja omilitev pogojev za dodelitev spodbud glede novih delovnih mest, vzpostavlja pa tudi mehanizem za preglednost tujih naložb.

Ključni ukrepi na področju gospodarstva

 • subvencioniranje skrajšanega delovnega časa za delavca v obsegu od pet do 20 ur
  tedensko, ukrep bo veljal od 1. junija do 31. decembra 2020,
 • subvencioniranje nadomestil za čakanje na delo za vse panoge še mesec dni po
  preklicu epidemije (do 30. junija 2020),
 • turistični boni za vse prebivalce Slovenije (odrasli 200 evrov, mladoletni 50 evrov), po
  oceni 345 milijona evrov,
 • podlaga za pripravo programa finančnih spodbud na področju turizma obmejnim
  problemskim območjem in drugim področjem,
 • zagotavljanje likvidnosti podjetij preko javnih skladov z omogočanjem finančnih
  sredstev, ki so že zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, za hitre in zelo ugodne
  likvidnostna posojila prek slovenskega podjetniškega sklada in slovenskega regionalnega
  razvojnega sklada,
 • opredelitve tujega vlagatelja skladno z uredbo EU, opredelitev neposredne tuje
  naložbe, postopek za priglasitev in pregled neposredne tuje naložbe,
 • začasen umik pogojev za dodelitev spodbud glede števila novih delovnih mest in
  vrednosti investicije,
 • dodatne finančne spodbude, in sicer državne pomoči v obliki nepovratnih in povratnih
  sredstev, za zagotovitev digitalizacije in digitalnega preoblikovanja podjetij ter za
  razvojne projekte v procesu ali z možnostjo hitrega zagona.

Ukrepi za pomoč in izboljšanje potrošnje v turizmu

 • subvencioniranje nadomestil za čakanje na delo še mesec dni po preklicu epidemije,
 • turistični boni za vse prebivalce Slovenije (odrasli 200 evrov, mladoletni 50 evrov), ki so prenosljivi in vnovčljivi v večkratnem znesku, kot to ureja uredba,
 • podlaga za pripravo Programa finančnih spodbud COVID-19 za spodbude na področju turizma, obmejnim problemskim območjem in drugim področjem,
 • zagotavljanje likvidnosti podjetij preko javnih skladov z omogočanjem finančnih sredstev, ki so že zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, za hitre in zelo ugodne likvidnostne kredite prek Slovenskega podjetniškega sklada in Slovenskega regionalnega razvojnega sklada,
 • opredelitve tujega vlagatelja skladno z Uredbo EU, opredelitev neposredne tuje naložbe, postopek za priglasitev in pregled neposredne tuje naložbe,
 • začasen umik pogojev za dodelitev spodbud glede števila novih delovnih mest in vrednosti investicije,
 • dodatne finančne spodbude, in sicer državne pomoči v obliki nepovratnih in povratnih sredstev, za zagotovitev digitalizacije in digitalne transformacije podjetij ter za razvojne projekte v teku ali s potencialom hitrega zagona.

Ključni ukrepi za pomoč kmetijstvu in gozdarstvu

 • znižanje zakupnin za kmetijska zemljišča v upravljanju Sklada kmetijskih zemljišč in
  gozdov Sloveniji v letu 2020 za 20 odstotkov, možen bo tudi brezplačen zakup zaraščenih
  kmetijskih zemljišč za dobo desetih let, 
 • odpis plačila komunalnega prispevka za postavitev rastlinjakov,
 • podaljšanje sezonskih dovoljenj za sezonsko delo v kmetijstvu ali gozdarstvu za največ
  150 dni.

Ključni ukrepi na področju vzgoje in izobraževanja

 • oprostitev plačila dohodnine učencem in dijakom za podarjeno računalniško opremo
  ter opremo za vzpostavitev internetne povezave, namenjeno izobraževanju na daljavo,
 • uvedba vrednotnic za športne prireditve oziroma za vstopnice, ki so bile prodane za
  ogled Svetovnega prvenstva v Planici in ogled tekem svetovnega pokala v Kranjski Gori,
 • oprostitev plačila vrtca staršem, ki iz spoštovanja preprečevalnih ukrepov svojih otrok
  ne bodo vključili v vrtec do 30. junija zaradi lažjega organiziranja dela v vrtcih z manjšim
  številom otrok.

Ključni ukrepi na področju urejanja in skrbi za okolje ter prostor

Interventni zakon za spodbujanje investicij državnega pomena, ki bo zagotovil za okoli 500 milijona investicij na leto. Predvidoma bo to prispevalo od dva do tri odstotke k rasti bruto domačega proizvoda in več tisoč novih delovnih mest. Cilj je zagon gospodarstva po epidemiji in s tem njegovo (čim) hitrejše okrevanje.