Skoči do osrednje vsebine

Nov paket ukrepov za omilitev posledic epidemije

Vlada RS je 18. 11. 2021 sprejela predlog zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja okužb, omilitev, obvladovanje in odpravo posledic covid-19 in ga poslala v sprejem v Državni zbor. Zakon bo začel veljati, ko bo sprejet v Državnem zboru in objavljen v Uradnem listu.

Solidarnostni dodatek

Najbolj ranljivim skupinam se bo izplačal poseben dodatek.

Upokojenci

Višina dodatka je odvisna od višina pokojnine: 

 • prejemniki pokojnin do 510 evrov: 300 evrov dodatka
 • prejemniki pokojnin od 510 do 612 evrov: 230 evrov dodatka
 • prejemniki pokojnin od 612 do 714 evrov: 130 evrov dodatka

Solidarnostni dodatek za upokojence se izplača ob izplačilu pokojnine za mesec december 2021 oziroma najkasneje do 15. januarja 2022.

Kmetje

Zaradi izboljšanja socialnega položaja solidarnostni dodatek v višini 150 evrov prejmejo kmetje z dohodki pod 591,2 evra (stari nad 65 let), ki niso prejemniki pokojnin.

Invalidi

Predlog zakona določa tudi dodatek za invalide v višini 150 evrov. Pomembno je, da država invalide  zaščiti pred dvigom cen, po drugi strani pa jih v njihovem delovanju, delu, življenju virus tudi dodatno omejuje.

Dodatek za izpostavljenost nevarnosti in posebne obremenitve

Pripadniku sil za zaščito, reševanje in pomoč, ki prostovoljno in nepoklicno opravljanja naloge pomoči pri oskrbi bolnikov v zdravstvenih ali socialno-varstvenih ustanovah, pripada dodatek za izpostavljenost nevarnosti in posebne obremenitve.

Dodatek pripada tudi dijakom in študentom, ki prostovoljno in nepoklicno opravljajo naloge pomoči pri oskrbi bolnikov v zdravstvenih ali socialno-varstvenih ustanovah.

Dodatek za:

 • prostovoljne in nepoklicne pripadnike sil za zaščito in reševanje znaša 30 evrov na posamezen dan opravljanja navedenih nalog,
 • dijaki in študenti 25 evrov na posamezen dan opravljanja navedenih nalog.

Podaljšanje veljavnosti turističnih bonov

S predlogom zakona se vzpostavlja pravna podlaga za podaljšanje veljavnosti unovčitve turističnih bonov (bon20).

Delna povrnitev izgubljenega dohodka (karantena ali višja sila)

Predlog zakona ureja delno povrnitev izgubljenega dohodka za:

 • samozaposlene,
 • družbenike ali delničarje gospodarske družbe, ustanovitelje zadruge ali zavoda in
 • kmete.

Delna povrnitev izgubljenega dohodka bo v višini 250 € za vsako odrejeno karanteno ali višjo silo zaradi varstva otroka.

Povračilo smo omejili na maksimalno 250 € za 10 dni, 500 € za 20 dni in 750 € v enem mesecu.

Upravičeno obdobje je od 1. julija do 31. decembra 2021.

Sofinanciranje nabave hitrih testov za gospodarstvo

Pomoč pripada npr. podjetjem, samostojnim podjetnikom, zavodom, društvom, samozaposlenim in znaša 60 evrov na delavca.

Podaljšanje obdobja izrabe letnega dopusta

Predlog zakona ureja podaljšanje obdobja izrabe še neizrabljenega dopusta. S tem se omogoča delavcem, ki v letu 2021 zaradi vseh podanih okoliščin niso mogli izrabiti vsega preostalega dopusta iz leta 2020, da ta dopust izrabijo najkasneje do 1. aprila 2022.

Predlog določa tudi pravico, da delavec letni dopust za leto 2021 izrabi do konca leta 2022. Takšna možnost pa je povezana s pogojem, da delavec, zaradi nujnih delovnih potreb, povezanih z obvladovanjem virusa SARS-CoV-2 ni mogel izrabiti letnega dopusta za leto 2021 skladno z roki ZDR-1.

Ukrepi na področju zdravstva

Predlog zakona navaja tudi ukrepe na področju zdravstva, ki so pomembni za zagotavljanje nemotenega upravljanja epidemije tudi v četrtem valu. Ukrepi so:

 • Podaljšanje ukrepa začasnega prerazporejanja do 30. 6. 2022.
  Za lažje prerazporejanje kadra je ministrstvo za zdravje dobilo možnost, da lahko vsem delodajalcem v mreži javne zdravstvene službe odredi prednostno razporejanje kadra glede na izkazane potrebe.
 • Sprememba nacionalnega razpisa za izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev, in sicer tako, da se upošteva čakalni seznam čakajočih nad dopustno čakalno dobo še v šestih oziroma devetih mesecih po izvedbi razpisa. Tako se bo izboljšala učinkovitost izvajanega razpisa in zagotovile večjo dostopnost do zdravstvenih storitev.
 • Podaljšanje financiranja telemedicinske obravnave, ki je strokovno upravičena in potrebna tudi pri pacientih, pozitivnih na covid-19 do 30. junija 2022.
 • Podaljšanje ukrepa koriščenja odsotnosti zaradi bolezni brez potrdila o upravičeni zadržanosti do 28. 2. 2022 z možnostjo podaljšanja še za 3 mesece. S tem bodo razbremenjeni družinski zdravniki.

Uvedba odškodninske odgovornosti in odškodnin brez krivde

Uvedba odškodninske odgovornosti in s tem sistema odškodnin brez krivde je ključna pri ohranjanju zaupanja v varnost in kakovost cepiv ter zagotavljanju učinkovitega in celovitega izvajanja nacionalnega programa cepljenja proti Covid-19. Zato se uvaja povračilo škode tistim upravičencem, ki so bili cepljeni in jim je nastala škoda na zdravju. Prav tako se uvaja povračilo škode tistim upravičencem, ki jim je zaradi uporabe ali aplikacije zdravila za zdravljenje covid-19, ki ima začasno dovoljenje za promet, nastala škoda na zdravju. Do odškodnine so upravičeni tudi ožji družinski člani.

Cepljene je dokazano najbolj varen in učinkovit preventivni ukrep v boju proti nalezljivim boleznim, saj ščiti tako posameznika kot celotno družbo. Enako kot pri zdravilih se tudi pri cepivih v zelo redkih primerih lahko pojavijo resni neželeni učinki, vendar koristi cepljenja močno odtehtajo tveganja zaradi resnih posledic bolezni. Podobne ureditve odškodninske odgovornosti po cepljenju imajo tudi v nekaterih drugih evropskih državah, kot npr. Danska, Avstrija, Francija, Nemčija, Finska, Švedska in Italija.

Pravna podlaga za sprejemanje ukrepov

Vlada v predlogu zakona določila tudi, da lahko pravno podlago za urejanje življenja, zbiranja ljudi, opravljanja dela, prometa blaga in storitev urejajo odloki. To pomeni, da lahko vlada na podlagi strokovnih ocen omenjena področja z odloki ureja za največ 15 dni, o čemer mora obvestiti DZ. Po predlogu zakona mora vlada v primeru ponovitev nekega ukrepa predhodno vprašati strokovno komisijo na ministrstvu za zdravje glede ustreznosti podaljšanja.