Skoči do osrednje vsebine

Odpravljanje posledic epidemije

Vlada že od začetka izbruha novega koronavirusa pozorno spremlja situacijo tako na nacionalni ravni kot tudi na evropski in globalni ravni.

Takojšnji ukrepi

K obvladovanju situacije in dolgoročnemu zmanjševanju škodljivih posledic za gospodarstvo in prebivalstvo je nemudoma pristopila:

  • s takojšnjimi interventnimi ukrepi, ki jih je mogoče implementirati v kratkem časovnem obdobju,
  • z oblikovanjem strateških ukrepov za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu.

Posvetovalna strokovna skupina za pripravo usmeritev

Za pripravo strateško usmerjenih ukrepov je bila oblikovana posvetovalna skupina za pomoč ministrstvom pri oblikovanju prvega zakonskega paketa s prioriteto hitre finančne pomoči prebivalstvu za preprečitev in blažitev posledic epidemije. Skupino vodi dr. Matej Lahovnik.

V posvetovalni skupini so pripravili usmeritve, ki so predstavljale temelj smernic za #PKP1:

  1. Ukrepi za ohranjanje delovnih mest (nova ureditev sofinanciranja nadomestil plač, nagrajevanje zaposlenih in aktiviranih v kritičnih dejavnostih v času epidemije, nadomestilo za bolniške odsotnosti, dodatno sofinanciranje že subvencioniranih zaposlitev)
  2. Ukrepi za izboljšanje socialnega položaja ljudi (status delavcev, ki ne delajo zaradi višje sile, nadomestilo za brezposelnost od prve dneva nezaposlenosti dalje, ne plačevanje javnih storitev, ki se ne izvajajo, solidarnostni dodatek za upokojence)
  3. Ukrepi za izredno pomoč samozaposlenim (izredna pomoč, mesečni temeljni dohodek v višini 70 % neto minimalne plače, odpis prispevkov ob ohranitvi pravic, odložitev plačila akontacije dohodnine)
  4. Ukrepi za ohranitev delovanja podjetij (vse prispevke za pokojninsko zavarovanje zaposlenih v podjetjih, ki delajo, prevzame država)
  5. Ukrepi za izboljšanje likvidnosti podjetij in pomoč znanstveno-raziskovalnim projektom za boj z epidemijo (odkup terjatev do slovenskih podjetij, zamrznitev plačila akontacije davka od dohodkov pravnih oseb in plačilo davka na dohodek iz dejavnosti za samostojne podjetnike, skrajšanje plačilnih rokov za plačila zasebnim dobaviteljem iz javnega sektorja, preusmeritev neizkoriščenih sredstev ESS)
  6. Znižanje sejnin, plač in oprostitev plačila storitev distribucije
  7. Pomoč kmetijstvu (finančna pomoč, zmanjšanje ali odpis prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, znižanje plačila dajatve na katastrski dohodek za leto 2020, nadomestila plačil ribiških prevezov v višini 40 % celotnega nadomestila, gojiteljem vodnih organizmov znižanje plačila vodnega povračila v višini 40 %)
  8. Ukrepi s področja javnih naročil (sprememba mejnih vrednosti, občinam samostojnost pri izvajanju javnih naročil)
Iskalnik