Skoči do osrednje vsebine

Obveščanje o rezultatih testiranja

Glavni namen sistema je pohitriti postopek obveščanja pacientov o rezultatih, razbremeniti zdravstvene delavce in zagotoviti enak postopek obveščanja za vse testirane osebe v Sloveniji.

S 14. decembrom 2020 Nacionalni inštitut za javno zdravje začenja z obveščanjem pacientov o rezultatih testiranja na virus SARS-COV-2 preko SMS sporočil.

Po opravljenem testiranju pacient na svoj mobilni telefon prejme SMS sporočilo, na katerega mora pravilno odgovoriti, da dobi rezultat testiranja. Ob pozitivnem rezultatu pacient prejme tudi kodo TAN za vnos v mobilno aplikacijo #OstaniZdrav. Uporabnike pozivamo, da kodo čim prej po prejemu vnesejo v aplikacijo. Gre za enega ključnih korakov, s katerim lahko uporabnik aplikacije učinkovito prepreči nenadzorovano širjenje okužbe. 

Sistem obveščanja je na voljo vsem, ki testiranje opravijo v Sloveniji

Sistem lahko uporabljajo vsi izvajalci testiranja na virus SARC-COV-2 (tako izvajalci hitrih testov kot izvajalci po metodi PCR). 

Izvajalci testiranja lahko še naprej ohranijo obveščanje pacientov na ustaljen način. Informacijo o tem, ali vstopna točka uporablja obveščanje centralnega sistema ali ne, dobite na vstopni točki testiranja na virus SARC-COV-2. 

Kako sistem pridobi številko pacienta

Telefonsko številko pacienta sporoči zdravnik ali pacient ob naročilu na testiranje, preveri ali dopolni pa se jo na vstopni točki. Telefonska številka se hrani v povzetku podatkov o pacientu v centralnem registru podatkov pacienta (CRPP) v skladu z Zakonom o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva.

Če pacient nima mobilne številke

V primeru, da pacient nima mobilne številke, ga bodo o rezultatu testiranja obvestili neposredno iz vstopne točke. Enako velja tudi v primeru, ko izvajalec testiranja še ni vključen v sistem enotnega obveščanja, če izvajalec želi še naprej obveščati paciente na svoj način ali je pacient pri testiranju izrecno navedel, da ne želi obveščanja preko SMS.

Preverjanje mobilne številke

Kljub skrbnosti vseh udeleženih v procesu testiranja se napake pri vnosih lahko dogajajo. Zato želimo v največji možni meri to pravočasno zaznati in zagotoviti, da rezultata ne bi prejela napačna oseba. Zato je prvi korak v sistemu obveščanja odgovor pacienta na prejeti SMS, pri katerem mora vnesti pravilen odgovor na zastavljeno vprašanje o znakih iz ZZZS številke. Dodatna zahtevo po odgovoru je bila v sistem vgrajena po priporočilu Informacijskega pooblaščenca.

Sistem po treh urah v obveščanje vključi tudi točko testiranja

Sistem tri ure čaka na odgovor pacienta na prvi SMS, po preteku treh ur pa posreduje podatke vstopni točki, da je potrebno pacienta obvestiti po drugi poti (najpogosteje s klicem pacienta). 

Sistem dopušča do pet napačnih odgovorov pacienta, nato pa onemogoči obveščanje o rezultatu po SMS. Informacijo o tem, da obveščanje ni uspelo, NIJZ posreduje vstopni točki testiranja, ki poskrbi za obveščanje pacienta na drug način.

Obvestilo o rezultatu testiranja s številke 051 285 886

S strani NIJZ boste rezultat prejeli s številke 051 285 886.

Posamezne vstopne točke, ki v sistem obveščanja niso vključene, lahko za svoje obveščanje uporabljajo druge telefonske številke.

POMEMBNO: Sistem vas bo vprašal le o zadnjih dveh številkah ZZZS številke ali po letu rojstva. V kolikor prejmete SMS s kake druge številke, posebej SMS, ki od vas zahteva kake druge podatke, na njega ne odgovarjajte in v primeru dvoma pokličite na 080 1404 za dodatne informacije ali verodostojnost preverite pri vaši vstopni točki.