Skoči do osrednje vsebine

Če je uporabnik mobilne aplikacije okužen z novim koronavirusom, ga epidemiološka služba Nacionalnega inštituta za javno zdravje med drugim pozove, da šifrirano potrditev okužbe vpiše v aplikacijo. Gre za enega ključnih korakov, s katerim lahko uporabnik mobilne aplikacije prepreči nenadzorovano širjenje okužbe.

Potrditvena TAN koda velja tri ure

Epidemiološka služba na spletni strani pridobi naključno potrditveno kodo (teleTAN). To kodo nato po telefonu sporoči uporabniku aplikacije, pri katerem je bila potrjena okužba. Ta jo, če želi, vnese v aplikacijo, da lahko tudi druge opozori, da je okužen. Potrditvena koda je veljavna tri ure. Ob vpisu potrditvene kode aplikacija pošlje kodo v preverjanje na verifikacijski strežnik, kjer se preveri, ali je kodo res izdal ta strežnik. Potrditvena koda (teleTAN) se na strežniku hrani le v zgoščeni obliki.

Gre za enega od ključnih korakov, s katerim lahko prav vsak uporabnik, ki ima naloženo aplikacijo #OstaniZdrav, učinkovito prepreči nenadzorovano širjenje okužbe. Uporabnike pozivamo, da kodo čim prej po prejemu vnesejo v aplikacijo.

Vpis in preverjanje potrditvene kode

Ob vpisu potrditvene kode aplikacija pošlje kodo v preverjanje na verifikacijski strežnik, kjer se preveri, ali je kodo res izdal ta strežnik. Potrditvena koda (TeleTAN) se na strežniku hrani le v zgoščeni obliki. Ko je ugotovljeno, da je potrditvena koda (teleTAN) veljavna, verifikacijski strežnik oblikuje registracijski žeton in ga pošlje v mobilno aplikacijo. Po vnesenem soglasju za pošiljanje dnevnih ključev uporabnika aplikacije ta pošlje registracijski žeton na verifikacijski strežnik, s čimer zahteva pridobitev dokazila o okuženosti. Ko kombinacija potrditvene kode (teleTAN) in registracijskega žetona ustreza, verifikacijski strežnik vrne dokazilo (TAN). TAN, ki je dokazilo o okuženosti, strežnik pošlje mobilni aplikaciji.

Podatki o okuženih se izbrišejo po 14 dneh

Aplikacija pošlje na aplikacijski strežnik vse svoje dnevne ključe (TEK) in dokazilo (TAN), da so to okuženi ključi (diagnosis key). Na strežniku so tako razvidni vsi okuženi ključi. Okuženi TEK se po 14 dneh od ustvarjenja izbrišejo.

Periodično preverjanje podatkov

Mobilne aplikacije periodično kličejo aplikacijski strežnik in prevzemajo podatke o okuženih ključih. Prav tako prevzemajo podatke o merilih za izračun izpostavljenosti. Mobilna aplikacija nato preveri, ali se shranjene oddajne kode drugih uporabnikov aplikacije ujemajo s katerim iz nabora okuženih ključev, ki jih je mobilna aplikacija pridobila od aplikacijskega strežnika.

Izračun stopnje tveganja

Če sistem zazna ujemanje, se oceni tveganje za okužbo z novim koronavirusom. Stopnja tveganja je odvisna od bližine, ki je izračunana na podlagi moči Bluetooth signala in trajanja izpostavljenosti. Glede na ocenjeno tveganje mobilna aplikacija prikaže opozorilo oziroma se vstopna stran aplikacije obarva zeleno ali rdeče.

Aplikacija zazna in opozori na majhno ter večje tveganje

Ko zazna majhno tveganje, se mobilna aplikacija obarva zeleno in uporabniku sporoči:

  • da pregled njegovih stikov določenega dne ni pokazal srečanja z nikomer, ki bi bil okužen, ali da takšno srečanje pri oceni tveganja ni preseglo določene mejne vrednosti,
  • splošna priporočila za preprečevanje širjenja okužbe z novim koronavirusom, tako glede doslednega upoštevanja in izvajanja higienskih ukrepov kot tudi glede vzdrževanja ustrezne medsebojne razdalje ob stikih z drugimi.

Ko mobilna aplikacija zazna večje tveganje, pa se obarva rdeče in uporabniku sporoči:

  • Izogibajte se nenujnim  stikom z drugimi ljudmi, še posebej osebam s povečanim tveganjem za hujši potek bolezni, kot so starejši in kronični bolniki. V zaprtih prostorih, kjer ni mogoče vzdrževati zadostne medsebojne razdalje, svetujemo uporabo maske.
  • Spremljajte svoje zdravstveno stanje. Če se pri vas pojavi kateri od naštetih simptomov ali znakov, ostanite doma in po telefonu pokličite izbranega ali dežurnega zdravnika:
    • slabo počutje, prehladni znaki, kašelj, vročina, težko dihanje, glavobol, bolečine v mišicah, izguba vonja ali okusa, bolečine v žrelu.
  • Še naprej upoštevajte splošne ukrepe za preprečevanje širjenja okužbe.
  • Splošne informacije o COVID-19 so dostopne na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje in spletnem mestu GOV.SI.