Skoči do osrednje vsebine

Mobilno aplikacijo #OstaniZdrav si lahko prostovoljno in povsem brezplačno namestimo na svoj pametni telefon. Aplikacija bo prepoznala telefone drugih uporabnikov v bližini, ki imajo prav tako nameščeno aplikacijo, nato pa bo za določen čas shranila naključne oddajne kode teh telefonov. Oddajne kode so naključno generirane in kriptirane ter se menjajo vsakih 15 minut in tako preprečujejo, da bi bilo mogoče kakor koli prepoznati uporabnika. Aplikacija ne upravlja osebnih podatkov o posamezni osebi, ker zaznava psevdonimizirane podatke, ki so tako varovani.

Sistem za obveščanje o izpostavljenosti bolezni Covid-19

Aplikacija za delovanje potrebuje sistem za obveščanje o izpostavljenosti bolezni Covid-19 (v nadaljevanju GEAN). Ta je del operacijskega sistema in je nameščen neodvisno od aplikacije, aktivira pa se lahko šele po namestitvi ene izmed aplikacij. 

Dnevni ključi in oddajne kode

GAEN vsak dan generira dnevni ključ, iz tega pa vsakih 10 minut generira naključno oddajno kodo, ki je sicer zgoščena vrednost dnevnega ključa in dodatno kriptirana skupaj s časovnim intervalom.

Izmenjava naključnih oddajnih kod

Pametne naprave si s tehnologijo Bluetooth Low Energy izmenjujejo naključne oddajne kode, na podlagi moči Bluetoothovega signala pa se oceni razdaljo med napravama.

Hranjenje dnevnih ključev in oddajnih kod

Vsi pomembni podatki se nahajajo v GEAN. Prejete oddajne kode se se hranijo 14 dni. Po tem času GAEN briše uporabnikove dnevne ključe in pridobljene oddajne kode drugih naprav.

Preverjanje izpostavljenosti

Ko je mobilna naprava prenesla seznam vseh razpoložljivih ključev uporabnikov, ki so potrdili svojo okužbo, sistem za obveščanje o izpostavljenosti bolezni covid-19 lokalno preveri, ali se kateri koli od teh ujema z lokalno zbranimi oddajnimi kodami. V primeru ujemanja se oceni tveganje in uporabnik prejme ustrezna navodila.

Aplikacija ne zbira podatkov o lokaciji oziroma gibanju uporabnika

Mobilna aplikacija #OstaniZdrav ne sledi lokaciji uporabnika niti nima dovoljenja, da bi to lahko počela. Obvestilo, ki se pojavi ob nameščanju aplikacije, je le zahteva sistema Google Android na pametnih telefonih, ki se uporabljajo. Druge telefone, ki so v neposredni bližini uporabnika, je tako mogoče prek sistema Bluetooth zaznati le, če si uporabnik na pametnem telefonu nastavi možnost delovanja nastavitvene funkcije Zaznavanje lokacije. Vendar to nikakor ne pomeni, da lahko aplikacije, nameščene na pametne telefone, ki uporabljajo Bluetooth, samodejno sledijo lokaciji uporabnika telefona oziroma aplikacije.

Aplikacija #OstaniZdrav mora za svoje delovanje imeti možnost zaznati naprave v neposredni bližini, zato je treba aktivirati splošno sistemsko nastavitev Zaznavanje lokacije. Vendar pa aplikacija #OstaniZdrav nikoli ne bo uporabljala GPS-lokacije in s tem beležila lokacijo uporabnika, kar določa tudi Obvestilo o varstvu podatkov.

Uporabnik se o tem lahko prepriča sam, tako da:

  1. Med nastavitvenimi možnostmi telefona poiščejo možnost izbire beleženja lokacije.
  2. Pri tem v ponujeni funkciji Lokacija izberejo možnost Dovoljenja aplikacije.
  3. Prikaže se seznam aplikacij, ki lahko uporabijo lokacijo uporabnika, če jim je uporabnik to izrecno dovolil. Tu lahko aplikacijam namreč uporabnik dovoli ali zavrne uporabo lokacij. Mobilna aplikacija #OstaniZdrav tega dovoljenja ne potrebuje, zato se na seznamu ne pojavlja.

Tehnično bolj vešči uporabniki ali področni strokovnjaki pa se o tem, da mobilna aplikacija #OstaniZdrav resnično ne uporablja lokacijskih podatkov, lahko še dodatno prepričajo tako, da preverijo javno objavljene izvorne kode na portalu Github ali s podrobnejšim varnostnim pregledom same aplikacije. Smiselno je, da uporabniki tudi sami preverijo, katerim aplikacijam, ki jih imajo nameščene in jih uporabljajo na pametnih telefonih, so dovolili dostop do lokacije in dovolijo dostop samo aplikacijam, ki jim zaupajo oziroma kjer je oddaja lokacije resnično potrebna.