Skoči do osrednje vsebine

Pripravljamo in posredujemo pojasnila o slovenski knjižni normi, zapisani v sprejetih priročnikih. Posredujemo informacije o možnostih jezikovnega izpopolnjevanja odraslih in učenju slovenščine kot tujega oziroma drugega jezika ter o jezikovnih pravicah državljanov Republike Slovenije in pravicah pripadnikov manjšin in priseljencev na območju Slovenije do učenja materinščine.

Bralna pismenost

Bralna pismenost je v mednarodni raziskavi PISA opredeljena kot posameznikova sposobnost razumevanja, uporabe in razmišljanja o napisanem besedilu za doseganje določenih namenov, razvijanje posameznikovega znanja in zmožnosti ter sodelovanja v družbi. Rezultati raziskave PISA 2015 so pri bralni pismenosti po večletnih podpovprečnih dosežkih slovenskih petnajstletnikov končno obrnili trend na bolje. Slovenski šolarji so na tem področju dosegli 505 točk (povprečje med državami OECD je bilo 493 točk) oziroma 11. mesto med državami OECD, med vsemi 72 sodelujočimi državami pa 14. mesto.

Ravno z namenom, da se izboljša bralna pismenost otrok, smo sofinancirali projekt V objemu besed, ki ga je Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru izvedla v sodelovanju z Bralno značko Slovenije. Projekt gradi na opolnomočenju staršev v skrbi za družinsko pismenost.  Več informacij je na spletni strani Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru. Tu so na voljo tudi publikacije, ki so nastale v okviru projekta.

Finančno smo podprli tudi priredbo  klasike Frana Saleškega Finžgarja Pod svobodnim soncem v lahko berljivem jeziku za odrasle s posebnimi potrebami. Knjiga v e-obliki je prosto dostopna na spletni strani Zavoda RISA, ki je poskrbel za priredbo.

Jezikovno izpopolnjevanje mladine in odraslih

Finančno podpiramo projekte za promocijo slovenščine in jezikovno izpopolnjevanje govorcev slovenščine kot prvega jezika, pri čemer sledimo aktualnim potrebam po jezikovno-digitalnih kompetencah. 

Informacije o jezikovnem izpopolnjevanju mladine in odraslih:

Iskalnik