GOV.SI

Izredno štetje prometa

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Izredno štetje prometa in posredovanje podatkov

Štetje prometa na državnih cestah naročajo tudi drugi izvajalci. Ti so dolžni zbrane podatke posredovati Direkciji RS za infrastrukturo. Podatki se posredujejo na predpisanih obrazcih. Uporaba obrazcev je potrebna zato, da so zajeti prometni podatki skladni s kategorijami vozil, ki jih Direkcija vodi v svojih evidencah. Tako zbrane podatke se uporablja pri analizi prometnih gibanj oziroma v procesu načrtovanja.

Obrazci za posredovanje podatkov izrednih štetij

Obrazci so na voljo v elektronski obliki (MS Word/Excel/Access in Pdf) in si s pomočjo navodil za izpolnjevanje obrazcev zaporedno sledijo (glej povezave na desni strani).