"LETO","2013","2014","2015","2016","2017" " ","","","","","" "Površina (ha)","1166","1296","1405","1484","1590" "Premene (ha)","626","488","360","293","220" "Povprečje ha/kmetijsko gospodarstvo","10,4","11,7","12,5","13,3","13,5" "Pridelek (tone)","1296","2318","2065","2475","2766" "Ha pridelek (t/ha)","1,1","1,7","1,5","1,7","1,7" "Hmeljarji (število)","112","110","112","111","117" "Število kmetijskih gospodarstev","136","137","112","111","117" "Število sort v hmeljiščih","9","11","13","17","17" "Namakanje (ha)","819","839","814","860","918" "Prvo-letni nasadi (ha)","105","156","175","149","176"