GOV.SI

Dvojno državljanstvo

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Če  ste državljan Evropske unije, v postopku za sprejem v slovensko državljanstvo ni treba predložiti dokaza, da imate odpust iz dosedanjega državljanstva, če obstaja med državama vzajemnost.

Prav tako ni treba predložiti dokaza o odpustu iz dosedanjega državljanstva, če:

- ste brez državljanstva, 
- dokažete, da ga po zakonu vaše države izgubite z naturalizacijo,
- dokažete, da vaša država ne odloči o vlogi za prenehanje državljanstva v razumnem roku,

- dokažete, da vaša država ne daje odpusta ali da prostovoljno pridobitev tujega državljanstva šteje za nelojalno dejanje, ki je sankcionirano v njenih predpisih.

Če ste mladoletni, Slovenija ne predpisuje pogoja, da imate odpust iz dosedanjega državljanstva. Prav tako se vam kasneje ni treba odreči prejšnjemu državljanstvu oziroma se odločiti med slovenskim ali tujim državljanstvom.


Dokaza o odpustu iz dosedanjega državljanstva ni treba predložiti, če ste vložili vlogo za slovensko državljanstvo na podlagi 12. člena Zakona o državljanstvu in ste:

- slovenski izseljenec ali njegov potomec do četrtega kolena v ravni črti,

- izgubili slovensko državljanstvo na podlagi odpusta ali odreka, 

- rojeni na območju Republike Slovenije in dejansko živite v Sloveniji od rojstva dalje,

- oseba s priznanim statusom begunca v Republiki Sloveniji,

- oseba brez državljanstva (apatrid),

- poročeni s slovenskim državljanom, vendar mora s tem soglašati Vlada Republike Slovenije v primeru, če matična država predpisuje za prenehanje državljanstva izpolnitev pogojev, ki bi za vas pomenila ogrožanje življenja ali eksistence, ali če bi prenehanje izvornega državljanstva pomenilo izgubo lastninske pravice na nepremičnini oziroma pravice do posedovanja nepremičnin.


Pri sprejemu tujca v državljanstvo Republike Slovenije v okviru izredne naturalizacije se prosilcu dopušča ohranitev dosedanjega državljanstva.

Pri pridobitvi državljanstva po rodu je možna pridobitev dvojnega državljanstva v primerih, če je otrok rojen v mešanem zakonu. Otrok pridobi državljanstvo Republike Slovenije po tistem od staršev, ki je državljan Republike Slovenije, po drugem od staršev pa lahko v skladu s predpisi države, katere državljan je, pridobi državljanstvo te države. 

Slovenska zakonodaja ne predpisuje avtomatične izgube slovenskega državljanstva v primerih, ko slovenski državljan pridobi državljanstvo tuje države. Nobena država ne more posegati v suverenost druge države, zato tudi Slovenija ne more svojim državljanom priznavati državljanstva tuje države. Od tuje države je odvisno, ali bo od prosilca zahtevala, da se v postopku za pridobitev njenega državljanstva odpove slovenskemu državljanstvu. Večina držav pa zaradi preprečevanja dvojnega državljanstva predpisuje za sprejem v njihovo državljanstvo odpoved dosedanjemu državljanstvu ali avtomatično prenehanje državljanstva, če njihov državljan prostovoljno, na lastno prošnjo, sprejme tuje državljanstvo.