"Razred","Povprečna ocena dijaka","Višina dodatka za uspeh (evro)" "1","od vključno 8,00 do vključno 8,25","17,408" "2","nad 8,25 do vključno 8,50","22,528" "3","nad 8,50 do vključno 9,00","30,72" "4","nad 9,00","40,96" "","",""