"Razred","Povprečna ocena dijaka","Višina dodatka za uspeh (evro)" "1","od vključno 4,0 do vključno 4,25","17,408" "2","nad 4,25 do vključno 4,50","22,528" "3","nad 4,50 do vključno 4,75","30,72" "4","nad 4,75","40,96" "","",""