"Dohodkovni razred ","Povprečni mesečni dohodek na osebo (v eurih) ","Osnovna višina eurih za upravičenca do 18 let starosti ","Osnovna višina v eurih za upravičenca nad 18 let starosti " "1","do 313,37","97,28","194,56" "2","od 313,38 do 376,05","81,92","163,84" "3","od 376,06 do 438,72","66,56","133,12" "4","od 438,73 do 553,63","51,2","102,4" "5","od 553,64 do 668,53","35,84","71,68"