"Državne štipendije","Število prejemnikov","Dijaki","Študenti","Povprečna štipendija (EUR)","Porabljena sredstva (EUR)" "2013","22813","7500","15313","194","53083175,29" "2014","35480","20491","14989","154","65465668,32" "2015","42435","26643","15792","135","68946477,72" "2016","44562","28739","15823","129","69102947,33" "2017","46983","30649","16334","125","70621065,92" "2018","46361","30932","15429","122","67876435,93" "","","","","",""