Skoči do osrednje vsebine

Druga merjenja radioaktivnosti

Občasne raziskave radioaktivnosti v okolju

Meritve radioaktivnosti v okolju niso vezane samo na letne programe nadzora, predpisanega z zakonodajo. V preteklosti in v zadnjem obdobju je bilo opravljenih precejšnje število raziskav. Nekaj deset raziskovalnih študij, ki jih je financirala tudi Uprava za jedrsko varnost, je bilo opravljanih na Institutu Jožef Stefan in na Zavodu za varstvo pri delu. Gre za okoli 30 raziskav manjšega obsega, ki so pokrile tematske sklope, kot so radioaktivnost zraka, radioaktivnost površinskih vod, radioaktivnost tal, radioaktivnost gradbenega materiala, inventarizacijo materialov s tehnološko povišano naravno radioaktivnostjo idr.