GOV.SI

Druga merjenja radioaktivnosti

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Občasne raziskave radioaktivnosti v okolju

Meritve radioaktivnosti v okolju niso vezane samo na letne programe nadzora, predpisanega z zakonodajo. V preteklosti in v zadnjem obdobju je bilo opravljenih precejšnje število raziskav. Nekaj deset raziskovalnih študij, ki jih je financirala tudi Uprava za jedrsko varnost je bilo opravljanih na Institutu Jožef Stefan in na Zavodu za varstvo pri delu. Doslej je bilo opravljenih okrog 30 raziskav manjšega obsega, ki so pokrile tematske sklope, kot so radioaktivnost zraka, površinskih vod, radioaktivnost tal, radioaktivnost gradbenega materiala, inventarizacijo materialov s tehnološko povišano naravno radioaktivnostjo idr.