Skoči do osrednje vsebine

Kako varujemo naravne vrednote

Z naravnimi vrednotami nihče ne sme ravnati tako, da bi ogrozil njihov obstoj.

Če ste lastnik naravne vrednote, morate:

  • dopustiti neškodljiv prehod drugim,
  • za ureditev za ogledovanje ali obiskovanje pridobiti dovoljenje Agencije RS za okolje
  • dopustiti opravljanje nalog ohranjanja narave;
  • za poseg v prostor ali poseg v naravo  pridobiti soglasje Zavoda RS za varstvo narave (obrazci);  podrobnosti in izjeme so določene v 6. členu Pravilnika o določitvi in varstvu naravnih vrednot.

Za najdbo minerala ali fosila veljajo posebna pravila, najditelj mora  začasno ustaviti dela, najdbo zaščititi in nemudoma obvestiti Zavod RS za varstvo narave.

Tudi za podzemne jame je ureditev podrobnejša, določena z Zakonom o varstvu podzemnih jam.