"","po ZSVarPre","","" "status","utež "," ","znesek €*" "prvo odraslo osebo ali samsko osebo ali odraslo osebo, ki je v institucionalnem varstvu","1","","402,18" "prvo odraslo osebo ali samsko osebo, ki je delovno aktivna v obsegu od 60 do 128 ur na mesec**","1,26","","506,75" "prvo odraslo osebo oziroma samsko osebo, ki je delovno aktivna v obsegu več kot 128 ur na mesec","1,51","","607,29" "samsko osebo med dopolnjenim 18. in dopolnjenim 26. letom starosti, prijavljeno pri zavodu za zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb oziroma v evidenci iskalcev zaposlitve, ki ima prijavljeno stalno prebivališče na istem naslovu kot starši ali dejansko prebiva z njimi ter imajo starši dovolj lastnih sredstev za preživljanje","0,7","","281,53" "samsko osebo, ki je trajno nezaposljiva ali trajno nezmožna za delo ali je starejša od 63 let (ženska) oziroma 65 let (moški), ki ima prijavljeno stalno ali začasno prebivališče na istem naslovu kot osebe, ki niso družinski člani po tem zakonu in imajo dovolj lastnih sredstev za preživljanje, oziroma dejansko prebiva z njimi","0,76","","305,66" "vsako naslednjo odraslo osebo","0,57","","229,24" "vsako naslednjo odraslo osebo, ki je delovno aktivna v obsegu več kot 128 ur na mesec","0,83","","333,81" "vsako naslednjo odraslo osebo, ki je delovno aktivna v obsegu od 60 do 128 ur na mesec","0,7","","281,53" "otrok osebe, ki uveljavlja denarno socialno pomoč, dokler ga je ta dolžna preživljati","0,59","","237,29" "povečanje za vsakega otroka v enostarševski družini, kadar je drugi od staršev umrl in otrok po njem ne dobiva prejemkov ali je drugi od staršev neznan ali kadar otrok po drugem od staršev prejemkov za preživljanje dejansko ne prejema","0,18","","72,39"