GOV.SI

Kazen zapora se lahko izvrši tudi v alternativni obliki, o čemer odloča sodišče. Pod različnimi pogoji, ki jih določa zakon, lahko sodišče dopusti izvršitev zapora ob koncu tedna, hišnega zapora ali dela v splošno korist. Glavni namen izvršitve alternativne oblike zaporne kazni je, da kaznovana oseba v čim večji meri ostane v okolju, kjer živi in deluje.

Zapor ob koncu tedna

Kazen zapora do treh let, razen za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost, lahko osebnostno urejeni obsojenec prestaja tudi tako, da med prestajanjem kazni zapora še naprej dela ali se izobražuje in prebiva doma, razen v prostih dneh, praviloma ob koncu tedna, ko mora biti v zavodu. Obsojenec mora biti pred nastopom take oblike kazni zaposlen, samozaposlen ali samostojno opravljati kmetijsko dejavnost, oziroma imeti status dijaka ali študenta, se redno šolati in redno izpolnjevati svoje študijske obveznosti. O dopustnosti izvršitve kazni zapora z zaporom ob koncu tedna odloča sodišče.