Skoči do osrednje vsebine

Afriška prašičja kuga pri divjih prašičih

Afriška prašičja kuga (APK) je nalezljiva virusna bolezen domačih in divjih prašičev, za katero ni cepiva. Bolezen ne predstavlja nevarnosti za zdravje drugih živalskih vrst in ljudi. Bolezen v Sloveniji še ni bila ugotovljena, vendar pa predstavlja njeno širjenje iz vzhoda Evrope proti zahodu vse večje tveganje tudi za populacije divjih prašičev v Sloveniji.

Načrt ravnanja upravljavca lovišča

Upravljavci lovišč in lovišč s posebnim namenom morajo pripraviti načrt ravnanja.  

V ta namen je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v sodelovanju z Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pripravilo predlog načrta ravnanja. 

Pri izpolnjevanju predloga načrta ravnanja so vam lahko v pomoč tudi pojasnila k načrtu ravnanja.

 Upravljavec lovišča izpolni načrt ravnanja in ga objavi na:

  • sedežu upravljavca lovišča oziroma
  • svoji spletni strani oziroma 
  • krajevno običajen način.

Z vsebino načrta ravnanja upravljavec lovišča seznani vse člane in morebitne lovske goste ter mora biti dostopen vsakemu članu upravljavca lovišča.

Za nakup opreme za izvajanje načrta ravnanja v posameznem lovišču, kot je oprema za čiščenje in razkuževanje obutve in opreme, čiščenje in razkuževanje vozil, nabava razkuževalnih barier ter nabava banjic oziroma vrečk za vleko oziroma prevoz odstreljene živali od mesta odstrela do vozila oziroma lovske zbiralnice, je upravljavec lovišča upravičen do enkratnega nadomestila v višini 200 evrov.

Upravljavec vloži zahtevek za izplačilo nadomestila pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano po objavi načrta ravnanja.

Obrazec za izplačilo nadomestila v višini 200 evrov. Izpolnjen obrazec naj upravljavec lovišča pošlje po pošti na naslov ministrstva.

Osnova za odvzem divjih prašičev v loviščih in loviščih s posebnim namenom

Zavod za gozdove Slovenije je določil letno osnovo za odvzem divjih prašičev v loviščih in loviščih s posebnim namenom (brez lovnih obor), ki je povprečje izvedenega letnega odvzema v posameznem lovišču v letih od 2013 do 2019. Letna osnova za vsako lovišče je razvidna iz preglednice.