Skoči do osrednje vsebine

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Vsebinska prenova strani še ni končana, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Notranji trg Evropske unije zajema območje brez notranjih meja, na katerem je zagotovljen prost pretok storitev ter svoboda ustanavljanja. Pravica do ustanavljanja in svoboda opravljanja storitev zagotavljata mobilnost podjetij in strokovnjakov znotraj Evropske unije.

Trajno ali začasno opravljanje storitev

Podjetje, ki je registrirano v eni od držav članic, lahko trajno in neprekinjeno opravljajo gospodarsko dejavnost v drugi državi članici na podlagi svobode ustanavljanja. Storitve lahko v drugi državi članici opravljajo tudi začasno. 

Pravica do ustanavljanja zajema pravico začeti in opravljati dejavnost kot samozaposlena oseba ter pravico do ustanovitve in vodenja podjetij, pod enakimi pogoji, ki jih za svoje državljane določa zakonodaja države gostiteljice, v kateri se ponudnik ustanovi.

Svoboda opravljanja storitev pomeni, da lahko podjetje, kadar gre za začasno opravljanje dejavnost, ponudi svoje storitve v drugi državi članici, brez ponovnega ustanavljanja podjetja v državi gostiteljici. Podjetje svojo dejavnost opravlja pod enakimi pogoji, kot podjetja države gostiteljice. Pred prvim čezmejnim opravljanjem storitve podjetje preveri pogoje za delovanje v državi gostiteljici. 

Informacije o pogojih in postopkih za opravljanje dejavnosti na enotnem spletnem portalu

Z namenom olajšati opravljanje ali prejemanje storitev na enotnem trgu za podjetja in potrošnike, so države članice vzpostavile enotne kontaktne točke, ki pomagajo podjetjem, tako da jim zagotavljajo celovite informacije o zahtevah in postopkih, ki so potrebni za ponujanje in opravljanje storitev. V Sloveniji tovrstne informacije in storitve zagotavlja SPOT, Slovenska poslovna točka, sistem brezplačnih podpornih storitev države za poslovne subjekte pod enotno znamko. SPOT predvideva tudi izvedbo vseh potrebnih postopkov po elektronski poti in na daljavo. 

Mreža centrov SOLVIT

Kot rečeno imajo podjetja pravico do ustanavljanja, zagotavljanja storitev in poslovanja kjer koli v Evropski uniji. Če pri tem naletijo na težave, se lahko po pomoč obrnejo na center SOLVIT. Mreža centrov SOLVIT nudi pomoč tudi državljanom Evropske unije, ki želijo živeti, delati ali študirati v državi Evropske unije, vendar so bile pri tem kršene njihove pravice. 

Iskalnik